I Samråd med Pensionsmyndigheten föreslår Arbetslöshetskassornas Samorganisation ändring i reglerna som samordnar arbetslöshetsersättning med pension,

Har du blivit arbetslös efter att ha tagit ut delar av din pension i förtid? Då sänks taket för din arbetslöshetsersättning från 80 till 65 procent av tidigare lön. Många tror att ersättningen kan höjas igen om de slutar ta ut pension. Men så är det inte. Har du en gång tagit ut pension före 65 års ålder får du aldrig med än 65 procent av din tidigare lön om du blir arbetslös, enligt dagens regler.

Arbetslöshetskassornas Samorganisation föreslår i en skrivelse till regeringen, att reglerna som samordnar arbetslöshetsersättning med pension ses över. SO tycker att avdraget från arbetslöshetsersättningen ska upphöra om pensionsuttaget återkallas.

Skrivelsen har tagits fram i samråd med Pensionsmyndigheten.