Bankstädarna får 640 kronor mer i månaden. Fastighets förbundsstyrelse har idag godkänt uppgörelsen.

Från 1 juni är löneutrymmet 3,81 kronor per timme för tidlöneanställda, varav 1,91 kronor är garanterad ökning och resten kan fördelas via en pott på företaget. Löneutrymmet motsvarar 640 kronor för en heltidsanställd. För betingsanställda är löneutrymmet 2,79 kronor per betingstimme, varav 1,40 kronor är garanterad ökning och 1,39 kronor kan fördelas via en pott. Lokal lönesättning förekommer dock sällan på det här avtalsområdet.
Ungdomslönerna är, som tidigare, en bestämd procentsats av avtalets lägsta lön.
Lägstalönerna höjs med 640 kronor för heltidsanställda (vilket motsvarar 3,81 per timme för timanställda och 2,79 kronor per betingstimme för betingsanställda).

Från den 1 november höjs ersättningarna för övertid, obekväm arbetstid med 3,1 procent.

Avtalet för bankstädning i egen regi mellan Fastighets och Bankinstitutens arbetsgivareorganisation, BAO, berör ett tjugotal medlemmar i Fastighets.