Det är stor skillnad på att bli avskedad och uppsagd. Avsked innebär att du får gå på dagen – du blir sparkad. Om du blir uppsagd får du uppsägningstid med lön och förväntas arbeta under den tiden.

Ibland påstår media att ett företag ”avskedar 75 man på grund av arbetsbrist”. Det är inte sant. Ingen kan bli avskedad på grund av arbetsbrist. Däremot kan du bli avskedad om du gjort bort dig riktigt ordentligt – stulit, slagit någon eller liknande.
Avsked är relativt ovanligt. Däremot förekommer det att en anställd blir uppsagd på grund av personliga skäl. Det är den ena grunden för uppsägning. Den andra är det som inte är personliga skäl och det kallas arbetsbrist. Nu behöver det inte vara så att det saknas arbetsuppgifter på din arbetsplats. Men arbetsbrist kallas det när det inte handlar om din personliga arbetsinsats.
Det här är skillnaderna mellan avsked och uppsägning:

Uppsagd. Det måste finnas saklig grund för att arbetsgivaren ska kunna säga upp dig. Och innan din arbetsgivare kan säga upp dig måste han eller hon först försöka omplacera dig till någon ledig tjänst. Annars finns den inte saklig grund för att säga upp dig. Det här kan du läsa om i paragraf 7 i lag om anställningsskydd (las).
Saklig grund för uppsägning kan vara att du inte sköter ditt jobb. Du kanske kommer för sent, du vägrar lyda order, du kan inte samarbeta med chefer eller arbetskamrater etc.
Men det får inte vara fråga om någon enstaka händelse. Och händelserna får inte enbart vara äldre än två månader. Arbetsgivaren får alltså inte vänta för länge. Och viktigast av allt – du ska ha möjligheten att ändra dig och upphöra med din misskötsamhet.
Det innebär att din arbetsgivare har rätt och skyldighet att förklara för dig
att han eller hon inte är nöjd med din arbetsinsats, att du måste skärpa till dig och att om du inte gör det, då riskerar du att förlora ditt jobb.
Arbetsgivaren måste ta reda på att du har förstått hur allvarligt detta är. Om han eller hon inte gör allt detta, får han/hon i normalfallet inte säga upp dig.
Ibland kallas det här för att du får en varning och du har kanske hört uttrycket ”tre varningar och sedan sparken”. Det är fel och mycket förenklat. Det du får är egentligen en tillrättavisning enligt anställningsskyddslagen för att undvika att du sägs upp. Tillrättavisningen kan vara skriftlig, men det ska naturligtvis finnas grund för den. Därför är det bra att ha med en facklig representant när arbetsgivaren lämnar över tillrättavisningen.
Om arbetsgivaren vill säga upp dig, måste han/hon först varsla dig om uppsägning och berätta det för facket. Då kan facket begära en överläggning. Syftet med den är att ta reda på vad som hänt och om det finns saklig grund för att säga upp dig. Om du sedan blir uppsagd har du rätt till uppsägningstid med lön och ska då arbeta under din uppsägningstid.

Avskedad. Avsked innebär att du omedelbart måste sluta på företaget, du får sparken. Du får alltså ingen uppsägningslön. Ar­bets­givaren har ingen skyldighet att försöka omplacera dig.
Men du kan bara bli avskedad om du begått mycket allvarliga förseelser eller, som det står i 18 paragrafen i las, om du grovt har åsidosatt dina åligganden gentemot arbetsgivaren. Ofta handlar det om stöld, förskingring, våld eller andra grova brott. Man brukar säga att ingen, varken arbetsgivaren eller dina arbetskamrater, ska behöva tåla om du stjäl eller är våldsam på jobbet.
Du får inte heller bedriva konkurrerande verksamhet mot din arbetsgivare. Det brukar också leda till avsked. Om du vill starta eget inom samma bransch bör du alltså först säga upp dig.
Lägg märke till att det inte är en förmildrande omständighet att du arbetat länge om du exempelvis stjäl på jobbet. Du borde veta bättre om du är äldre. Och summan är ointressant. Det finns fall i Arbetsdomstolen med stöld av en chok­ladkaka för 20 kronor. Förtroendet är förbrukat och då kan du bli avskedad.
Även här måste arbetsgivaren först varsla och facket kan begära en överläggning. Så ta kontakt med facket direkt om du blir varslad om uppsägning eller avsked.