Ekobrottsmyndigheten har av regeringen fått i uppdrag att skapa en rikstäckande kriminalunderrättelsetjänst för ekonomisk brottslighet.

Idag har Ekobrottsmyndigheten storstadslänen och vissa angränsande län inom sitt ansvarsområde. Myndigheten kommer nu att få nya resurser från polis och åklagarmyndigheterna och regeringen har i sin budget planerat 30 miljoner kronor för myndighetens nya uppdrag.

Justitieminister Beatrice Ask skriver i en debattartikel i Dagens Industri att möjligheterna för att kartlägga utvecklingen av den ekonomiska brottsligheten och att komma åt vinsterna från kriminella verksamheter förbättras. Även samarbetet mellan Ekobrottsmyndigheten och Skatteverket kommer att förstärkas när myndigheten kommer att få ansvar för ekobrottsbekämpningen i hela landet från och med juli nästa år.