Hovrätten fastställer tingsrättens dom mot den distriktschef på bostadsbolaget Poseidon i Göteborg som fällts för mutbrott.

I början av 2007 beställde distriktschefen kyl och frys privat från en av Poseidons större leverantörer av vitvaror. Varorna har levererats och installerats. Men det finns ingen betalning registrerad hos leverantören. Fakturan har omgående makulerats.

Distriktschefen hävdar att han har betalat, men kan inte minnas hur det gick till. Han kan dock inte visa upp något kvitto. Nu slår även hovrätten fast att mannens påstående om betalning är så osannolikt att det kan lämnas utan avseende.

Hovrätten fastställer tingsrättens domslut vilket innebär villkorlig dom och 80 dagsböter.