Alla anställda på Folkets Hus i Hallstahammar har sagts upp på grund av arbetsbrist. Föreningen sattes i konkurs i slutet av augusti.

Konkursförvaltare Per Bergsten tänker driva verksamheten till och med den 9 oktober. Under tiden hoppas han kunna hitta någon som vill ta över verksamheten.
– Folkets hus ligger centralt i Hallstahammar och där kan man bedriva bra och lönsam verksamhet, så jag hoppas på en ny innehavare, säger han.

Fastighets tre medlemmar har sex månaders uppsägningstid.
– Uppsägningarna kom som en chock. Vi trodde att det skulle ordna sig på något sätt, säger Aliki Karlsson, en av de anställda på Folkets hus.
Hon har tillsammans med sina kollegor redan besökt Arbetsförmedlingen och anmält sig som arbetssökande.