Många fastighetsskötare har blivit bovärdar, ett yrke där arbets­uppgifterna kan variera kraftigt från företag till företag. För Ulrika Ederyd och Bosse Odelstrand på Svenska Bostäder i Stockholm har bovärdsjobbet inneburit högre krav och större ansvar, men också att de tillbringar allt mer tid på kontoret.

Bovärd Ulrika Ederyd har skrivit ut ett förslag på tillvalskontrakt till hyresgästen Hoshman Latif på Vällingbyvägen. Han vill renovera sin lägenhet, tre rum och kök, innan frun och sonen flyttar in. Han har önskat ett nytt kylskåp och en ny frys samt att Svenska Bostäder ska sätta in parkettgolv i alla rum utom i köket.
– Tänk på att ett parkettgolv i hallen slits väldigt hårt, säger Ulrika.
Men Hoshman och hans fru Zhwan Azad har bestämt sig. De beställer också, på förslag av Ulrika, en bit klinkergolv precis innanför ytterdörren för att minska slitaget.
Mitt i jobbet med att byta ut hela låsanordningen på toalettdörren i samma lägenhet ringer Ulrikas mobil. Roger Andersson från en svetsfirma är utan el sedan någon tagit bort en förlängningssladd till elskåpet. Det måste lösas för att svetsfirman ska hinna avsluta jobbet med att montera balkongräcken på en av de fasadrenoverade fastigheterna på Mörsilsgatan. Ulrika lovar att skynda sig.
Innan hon lämnar Vällingbyvägen springer hon upp till hyresgästen Carina Kellgren som felanmält ett lägenhetsfönster. I fönstret till sovrummet finns ett hål i ytterrutan, förmodligen ett resultat av helgens bollspel på gården. Ulrika lovar att snarast lägga in en beställning på ett fönsterbyte.

Ulrika Ederyd är en av Svenska Bostäders 98 bovärdar och hon håller till i Vällingby, en stadsdel i västra Stockholm.
Svenska Bostäder införde två nya tjänster under 2006: bovärd och miljövärd. Tidigare hade företaget husvärdar, som jobbade med mindre reparationer och skötte utemiljön på sina gårdar, en egen grupp reparatörer och maskinister samt några fastighetsskötare.
Vid starten bestod bovärdstjänsten till 40 procent av reparationer och till 20 procent vardera av administrativa uppgifter, kundkontakter och besiktningar. Numera har jobbet, enligt företagets egen beskrivning, fyra lika stora delar: administration, reparation, rondering och kundkontakter.

De förändringar av bovärdtjänsterna som skett sedan starten för sex år sedan har oftast varit till det bättre, tycker Ulrika Ederyd och hennes kollega Bosse Odelstrand, som båda har sina kontor på bostadsbolagets huvudkontor i Vällingby, där de tillbringar en hel del av sin arbetstid.
– Den administrativa biten har ökat och utgör minst en fjärdedel av arbetstiden idag, säger Bosse.
– Arbetsuppgifterna kan variera från bovärd till bovärd. Bosse ägnar säkert mer tid åt reparationerna än vad jag gör, eftersom han är reparatör från början, säger Ulrika.
Bosse har frågat anställda i andra fastighetsbolag i Stockholmstrakten och i Småland om deras jobb och kommit fram till att bovärdarna hos Svenska Bostäder verkar ha mer ansvar och fler arbetsuppgifter.

För den stora allmänheten är bovärd ett relativt okänt yrke. Att förklara för vänner och bekanta vad jobbet innebär är inte lätt, tycker Ulrika och Bosse.
– Mina vänner har ingen aning, säger Bosse. Jag brukar säga att jag jobbar som fastighetsskötare för att det är ett begrepp som alla känner till.
En bovärd hos Svenska Bostäder har ett helhetsansvar för fastigheten och är den på bostadsbolaget som hyresgästerna har mest kontakt med. Ulrika och Bosse beskriver sitt jobb som en blandning av det som tidigare var förvaltarens, husvärdens, besiktningsmannens och kontoristernas – och lite till.
Bovärden ska framförallt ha god social förmåga.
– Den sociala kompetensen har ända från början varit den viktigaste biten. Man kan vara hur bra som helst på att fixa spisar snabbt och enkelt, men den sociala kompetensen är ändå A och O, säger Bosse. Vi måste kunna bemöta olika typer av människor.

I jobbet ingår att ha ansvaret för lägenhetsunderhållet, som omfattar allt från reparationer av vitvaror till beställning av tapetsering och inrättande av tillvalskontrakt. Bovärden ska beställa jobb av entreprenörer och kontrollera fakturorna, besiktiga lägenheter och beställa eventuella reparationer. Varje bovärd ska se till att kontona för underhåll- och reparationer inte överskrids. När företaget i fjol la ut all grönyteskötsel på entreprenad fick bovärdarna också överta ansvaret för miljöstugorna.
Arbetsuppgiften ”rondering” innebär att de ska kontrollera att allt är helt, rent och snyggt i källare, trapphus, ute på gårdarna och i miljöstugorna.
Att ta hand om störningsärenden finns också på listan över arbetsuppgifter. Bovärden ska kontakta både den störande hyresgästen och anmälaren. Ibland räcker det med ett brev, ibland måste man prata med hyresgästerna. Om störningen upprepas kommer förvaltaren att ta över.
– Ibland kan det vara känsligt att som bo­värd hantera störningsärenden, säger Ulrika. Vi är ute på området hela tiden. Jag vill ha en bra relation till hyresgästerna, även om de uppträder störande. Inför ett jobbigt störningsärende ber jag därför direkt min förvaltare om hjälp.

En förändring till det bättre var när felanmälan i fjol flyttades från bovärdarna till en nyskapad kundcentral. Interna undersökningar visade att stressnivån bland bovärdarna var konstant hög. Det var då som idén om ett kundcenter växte fram. Den hyresgäst som vill ha något åtgärdat ringer kundcentret och den som tar emot samtalet bokar in jobbet i bovärdens kalender.
– Tidigare var vi som bläckfiskar, säger Bosse. Vi stod med telefonen i ena handen, verktyget i den andra, samtidigt som entreprenören knackade på axeln och hyresgästen undrade vilken tid vi skulle komma, berättar Bosse.
Ulrika har jobbat hos Svenska Bostäder i tolv år och Bosse i 18. Ulrika sökte inte jobbet som bovärd direkt efter omorganisationen. Hon tordes inte efter att ha sett kravprofilen för den nya tjänsten.
– Den kan avskräcka de flesta. Man undrar om vi är fysiker eller ska jobba med kärnvapen eller något annat mycket avancerat, säger Bosse.
Kollegorna lyckades övertala Ulrika och hon ångrar inte att hon sökte tjänsten för fem år sedan.
Kravprofilen var omfattande redan 2006 och har byggts på vartefter bovärdarna fått nya eller bredare ansvarsområden. Nya uppdrag gör jobbet mer intressant men också mer stressigt.
– Jag tycker dock att vi får betalt för ansvaret, säger Bosse, som inte vill uppge vad han har i lön men berättar att bovärdarna tjänar mellan 25 000 och 32 000 kronor i månaden.
– Löneskillnaderna beror på vad man har med i bagaget, säger Ulrika. Utbildning, kunskaper och yrkeserfarenhet spelar roll.
Bosse utbildade sig till snickare efter grundskolan. Ulrika har en humanistisk gymnasieutbildning och ett år på folk­högskola för att förbättra gymnasiebetyget och lära sig mer engelska och data. Hos Svenska Bostäder har de fått en mängd utbildningar i allt från social kompetens, konflikthantering till datakurser, hyresjuridik och reparationer av olika slag.
Det bästa med jobbet är att de har frihet under stort ansvar, tycker de.
– Företaget litar på oss och vi klarar det enorma ansvaret med bravur, säger Bosse.
– Jag trivs bra med den sociala biten och gillar att få träffa de gamla pantertanter som bor i mina fastigheter, säger Ulrika.
– Jag älskar att skruva. Det finns inget roligare än att gå hem till folk och laga deras grejer, till och med att fixa ett toastopp är kul, säger Bosse.

Att komma på något som är mindre bra, eller rent av dåligt, är svårare.
– Det sämsta är nog arbetstopparna, säger Ulrika. Kraven känns då oerhört högt satta och jag upplever att jag inte lyckas nå den ni­vån. Vid varje ny arbetsuppgift som läggs på oss höjs ribban.
– Det mest negativa är försäljningen av fastigheter och ombildningarna från hyresrätter till bostadsrätter. Det skapar ovisshet och påverkar oss bovärdar mentalt, säger Bosse.
Under åren 2007–2011 har drygt 18 600 av Svenska Bostäders lägenheter blivit bostadsrätter eller sålts till andra fastighetsägare. Företaget hade vid förra årets slut 28 000 lägenheter. Försäljningarna och ombildningarna har fortsatt i år.
– Politikerna påstår sig agera för Stock­holms stads bästa, men de ser inte till människorna som bor i den här staden, säger Bosse.
Det kan ta flera år innan det är klart om en bostadsrättsförening får ta över lägenheterna i en fastighet eller inte. Under tiden stannar allt underhåll av, enbart de akuta felen åtgärdas.
– Ombildningsprocesserna innebär en
osäkerhet för både hyresgäster och personal, säger Bosse. Om det blir ett ja kan bovärden behöva byta till ett annat bostadsområde där eller hon kanske inte alls trivs. Om det blir ett nej måste bovärden jobba hårt för att få igång området igen.
– De hyresgäster som önskar sig en ny spis eller nya tapeter under tiden måste vänta. En del av hyresgästerna är jättegriniga för att de inte får det de vill ha. I vårt jobb ingår också att hantera dem, säger Ulrika.

Nytt jobb eller bara ny titel?

Bovärdsjobbet innebär oftast mer kvalificerade arbetsuppgifter och större ansvar. Men det är inte alltid självklart att bovärdstjänsterna medför utveckling i arbetet och högre lön. Ibland handlar det mest om ett byte av titel, arbetsuppgifterna är i stort sett desamma som tidigare eller också har de bara blivit fler.
Fastighetsfolket ska i kommande artiklar fortsätta att skildra bovärdsjobbet. Hör gärna av dig till oss om hur det fungerar på din arbetsplats.
Har bovärdstjänsten medfört en positiv utveckling av jobbet? Har stressen ökat? Har du fått utbildning för dina nya arbetsuppgifter?
Skriv till redaktionen på adressen fastighetsfolket@fastighets.se. Du kan också lämna dina synpunkter direkt på vår hemsida under rubriken ”Tipsa oss”.