Fortsatt svag tillväxt och färre jobb i tjänstesektorn. Det spår Almega, arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretagen, för tredje kvartalet i år.

Almegas tjänsteindikator för tredje kvartalet visar att produktionstillväxten ligger kvar på ungefär samma nivå som under andra kvartalet, klart under 3 procent.
Det är ett tecken på att tjänstesektorn nu drabbats av den fortsatt svaga utvecklingen för exportindustrin, enligt Almegas chefekonom Lena Hagman.
Sysselsättningen inom tjänstesektorn minskar nu för första gången sedan 2009, enligt Almega. Den enda ljuspunkten är hotell och restaurang, som ökade starkt under andra kvartalet. I övriga tjänstebranscher är utvecklingen svag eller negativ.