Transportarbetareförbundet har blivit informerade av övriga förbunden inom 6F att de inte önskar förnya samarbetet efter att det nuvarande avtalet löper ut i december 2012.

Byggnads, Elektrikerna, Fastighets, Målarna, Seko och Transport har sedan 2009 haft ett fördjupat samarbete under namnet 6F- Fackförbund i samverkan. Samarbetet har främst kretsat kring administration, utbildning och opinionsbildning.

På Transportarbetareförbundets hemsida säger förbundsordförande Lars Lindgren.

– Allt har sin tid och vi beklagar givetvis att de övriga förbunden väljer att inte fortsätta samarbetet. Vis ser dock positivt på att vi nu kan fokusera på våra egna frågor inom ramen för LO.

På Fastighets hemsida säger förbundsordförande Hans Öhlund:

– Beslutet är en logisk konsekvens av att Transport valt att stå utanför FASAB, som är 6F:s administrativa bolag, och en placering tillsammans på Hagagatan i Stockholm.
Vi ser gärna ett fortsatt samarbete med Transport men inte i denna form.