Det är anmärkningsvärt att regeringen inte tar chansen att bekämpa massarbetslösheten när 400 000 personer står utanför arbetsmarknaden, säger LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson.

– Regeringens budgetproposition har stora brister och kommer inte att ge de nya jobb som behövs. En bra sammanfattning av den här politiken är ”noll jobb”. Jag saknar framför allt de konjunkturstimulanser som skulle behövas för att bekämpa arbetslösheten. En positiv nyhet i budgeten är dock att Jan Björklunds planer på ettåriga gymnasieutbildningar uppenbarligen redan har skrotats.

Det säger LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson i sin kommentar till regeringens budgetproposition.

Han fortsätter:

– Jag känner stor oro för regeringens väldigt optimistiska antaganden om tillväxt och sysselsättning. Det är osannolikt att arbetslösheten kommer att utvecklas i enligt med regeringens prognoser. Bolagsskattesänkningen på 16 miljarder kronor är en gigantisk felprioritering. Eftersom vinstläget i näringslivet är relativt gott kommer skattesänkningen framför allt resultera i högre vinster och större aktieutdelningar. De resurserna skulle räcka till att ge minst 50 000 ungdomar arbete. Inte minst med tanke på de växande inkomstskillnaderna i Sverige är förslaget fördelningspolitiskt helt oacceptabelt.

– Även om regeringen nu tydligen frångått planerna på ettåriga gymnasieutbildningar är det anmärkningsvärt att man inte tillför resurser till den grundläggande utbildningen. Flera år av resultatförsämringar och stora avhopp på gymnasiet tyder på att regeringens utbildningspolitik inte håller måttet. Större resurser är helt nödvändiga för att vända den negativa utvecklingen i svensk skola.

– Budgetförslaget innehåller inga satsningar på att förbättra arbetslöshetsförsäkringen. Det innebär att ersättningsgraden i arbetslöshetsförsäkringen kommer att fortsätta sjunka även under nästa år. Om förfallet tillåts fortsätta så kommer trygghetsförsäkringarna på sikt att erbjuda endast grundtrygghet. Det är ett brott mot den svenska modellen och ett hot både mot löntagarnas trygghet och mot omställningsförmågan på svensk arbetsmarknad.

– De ökade anslagen till infrastruktur är i sig välkomna men sker huvudsakligen under nästa mandatperiod. Regeringen hade behövt göra mer för att tidigarelägga offentliga investeringar.