Vart man än vänder blicken är resultatet detsamma: städare diskrimineras och utnyttjas, såväl i Sverige som i andra länder.
Det här är en fråga som den nya LO-ledningen kan ta tag i. Driv opinion nationellt och i internationella sammanhang för att städarna ska bli synliga och för att yrkesgruppen ska få bättre arbetsvillkor!

En snabb titt på vad tidningar skriver om städarnas usla villkor:
London. I samband med OS i London avslöjas att de som städar lever under mycket dåliga villkor. I städ­barack­er­na bor tio personer i varje rum. På varje toalett går det 25 personer och på varje dusch 75 personer.
Helsingfors. Städfirmor utnyttjar utländska arbetstaga­re. Det framkommer i ett forskningsprojekt som gjorts vid Helsingfors universitet. På en del mindre företag betalas inte full lön om du är utlänning.
En enkät från det finländska servicefacket PAM visar att var femte hotellstädare har utsatts för sexuella trakasserier på jobbet.
Köpenhamn. Allvarliga missförhållanden på ett hotell i Köpenhamn. Utländska städare tvingas bo i källarrum och har jobbscheman på sju dagar i veckan.
Uppsala. Låga löner och dåliga arbetsvillkor är ett ökande problem inom städbranschen. Två städare fick bo i en skrubb som tillhörde företaget och de utlovades löner som de inte fick.
Mölndal. Ett städbolag i Mölndal begärs i konkurs efter att man slutat betala ut löner till ett antal städare. Facket har skickat lönefordran som bolaget avvisar.
Amsterdam. I början av året strejkade städare i Neder­länderna. Städarna anser sig osynliggjorda och tycker att de har för låg lön. Vi kräver inte bonus eller högar av peng­ar utan det handlar om vardagskrav, påpekade städarna.

Listan kan göras lång. Låg lön är en sak, men det handlar inte bara om städarnas löner. Det handlar om arbetsmiljön, attityder och respekt för utövandet av yrket. Mycket behöver göras för att förbättra städarnas situation såväl nationellt som internationellt.
Numera ingår Fastighets i 6F. Finns det vilja och resurser att satsa på bred front för att synliggöra städarnas situation? Jag hoppas det.