Socialdemokraterna föreslår i sitt budgetförslag att sjukersättningen höjs till 80 procent av lönen. I förslaget höjs också taket på sjukersättningen. Det innebär att alla som tjänar upp till 29 700 kronor i månaden skulle få ut 80 procent av lönen i ersättning. Kommunals ordförande Annelie Nordström välkomnar förslaget trots att få av Kommunals medlemmar aldrig kommer upp i den lönesumman.

– Att sjukförsäkringen har en hög tilltro är a och o. I takt med att färre omfattas av sjukförsäkringen kommer också många att börja ifrågasätta varför de ska betala för en försäkring som inte gäller dem. Med andra ord kommer höjda tak, som vid en första anblick ser ut att främst gynna dem med högre inkomster, också att gynna låginkomsttagare eftersom de har de tyngsta jobben och den största ohälsan. Medlemmarna i Kommunal har allt att vinna på att sjukförsäkringen omfattar alla, säger Annelie Nordström, Kommunals ordförande.

Många får idag ut betydligt mindre än 80 procent av sin inkomst om de blir sjuka. Det visar rapporten – Under höga tak ryms alla – som Kommunal har tagit fram.

– Tilliten till sjukförsäkringen håller på att urholkas. Vilket är ett allvarligt hot mot dem som är mest sjuka och mot låginkomsttagare. Det vill säga många av våra medlemmar. En dryg tredjedel av dem som arbetar har inte längre ett fullgott löneskydd via sjukförsäkringen. Därför välkomnar jag Socialdemokraternas förslag till höjt tak, trots att få av Kommunals medlemmar slår i taket, säger Kommunals ordförande Annelie Nordström.

Kommunals rapport visar att omfördelningen inom sjukförsäkringen är betydande. År 2008 omfördelades 36 miljarder kronor från hög- till låginkomsttagare i sjukförsäkringen.

– Om förtroendet för sjukförsäkringen minskar och den börjar urholkas kan det leda till att en stor del av den svenska befolkningen föredrar en privat försäkring. En privat sjukförsäkring blir dyrare än en allmän sjukförsäkring, eftersom inte alla delar på risken. Det innebär att låginkomsttagare som tvingas köpa en privat sjukförsäkring får ännu mindre pengar i plånboken och att klyftorna ökar. Socialdemokraternas förslag hindrar en olycklig utveckling av ett viktigt välfärdssystem, avslutar Annelie Nordström, Kommunals ordförande.<