Utredningsförslaget om snabbare hantering vid tvister om uppsägning får kritik av LO, TCO och Saco. Det innebär stora ingrepp i lagen om anställningsskydd, befarar facket.

Utredningen vill att lagen om anställningsskydd, las, ändras på tre punkter vid uppsägning eller avskedande. Enligt utredningen tar varannan domstolstvist om uppsägning mer än ett och ett halvt år från uppsägning till domstolsbeslut. Under tiden ska arbetsgivaren betala lön. Utredningen föreslår en tidsgräns som innebär att anställningen kvarstår i högst ett år. Det andra förslaget är att man reducerar det ekonomiska skadeståndet för brott mot las för arbetsgivare med färre än 50 anställda. Lagen tar idag inte hänsyn till antalet anställda.

Vidare vill utredningen helt ta bort möjligheten till att ogiltigförklara en uppsägning på grund av arbetsbrist då arbetsgivare låtit bli att undersöka möjligheterna till omplacering. Istället ska det enbart vara möjligt att yrka på skadestånd. Utredningen anser att dagens bestämmelse om omplacering bland annat fördröjer och försvårar strukturomvandlingar.
Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2014.

I en gemensam debattartikel i Svenska Dagbladet ifrågasätter LO, TCO och Saco förslagen. De skriver att principen har varit, sedan las infördes, att en anställd som blivit felaktigt uppsagd ska kunna få jobbet tillbaka och har därför kvar sin anställning under tiden som tvisten pågår. Att införa en tidsgräns på ett år innebär en stor principiell ändring. Det tre tror också att pressen på arbetsgivaren att undersöka möjligheterna till omplacering vid arbetsbrist kommer att minska om utredningens förslag blir verklighet. Vidare är de emot göra det billigare för små arbetsgivare att köpa sig fria från en dom.

Hela utredningen ”En översyn av regelverket kring tvister i samband med uppsägning av arbetstagare” går att läsa på regeringens hemsida: www.regeringen.se.