Om en vecka startar återigen uppmärksamhetsveckan Ett friskare Sverige, 15–21 oktober. Intresset för veckan, som uppmärksammar vikten av bra matvanor och fysisk aktivitet är fortsatt stort. I nuläget finns 1500 anmälda aktiviteter över hela landet. Bakom initiativet står Statens folkhälsoinstitut, på uppdrag av regeringen.

– Det är väldigt roligt att det är så många aktiviteter runt om i landet under den här veckan. Det är ett kvitto på att många vill vara med och bidra till ett aktivt liv och bra matvanor. Hur vi äter och rör på oss har stor betydelse för vår hälsa, säger Eva Söderberg, projektledare för Ett friskare Sverige på Statens folkhälsoinstitut.

Drygt 500 arrangörer av en mängd olika aktiviteter bland kommuner, landsting, ideella organisationer och privata aktörer återfinns över hela landet. Många av aktiviteterna är öppna för alla, medan vissa sätter särskilt fokus på någon av de fyra målgrupperna: barn, ungdomar, äldre och personer med intellektuell funktionsnedsättning där behovet av att arbeta med goda matvanor och fysisk aktivitet är särskilt viktigt.

På Ett friskare Sveriges webbplats, www.ettfriskaresverige.nu finns alla anmälda aktiviteter i just ditt område samlade.Ett friskare Sverige är en uppmärksamhetsvecka kring mat och fysisk aktivitet som på uppdrag av regeringen genomförs den 15–21 oktober, 2012. Syftet är att öka kunskapen och medvetenheten om goda matvanor och fysisk aktivitet och dess betydelse för hälsan. Dessutom uppmärksammar veckan sociala skillnader i hälsa och personer med intellektuell funktionsnedsättning. Uppmärksamhetsveckan bygger vidare på det långsiktiga folkhälsoarbetet som görs över landet och såväl ordinarie verksamheter som särskilda aktiviteter kommer att synliggöras.