Fastighets har sagt upp avtalet om fastighetsskötsel med Arbetsgivarförbundet för ideella organisationer, Idea. Om två veckor verkställs en blockad mot bland annat övertidsarbete om parterna inte kan nå en överenskommelse. Medlingsinstitutet har idag utsett två medlare, Gunilla Runnquist och Bengt Huldt.

Fastighet sa upp avtalet den 5 oktober därför att Idea inte accepterar förbundets förslag på nya skrivningar om arbetsmiljö och kompetensutveckling. Till exempel handlar det om hur man ska jobba med arbetsmiljöfrågorna. Fastighets vill också att Idea ska ansluta sig Fastighetsbranschens utbildningsnämnd.
– Det här är förslag som andra arbetsgivarorganisationer i fastighetsbranschen accepterat. Vi vill att avtalen inom samma bransch ska vara konkurrensneutrala, säger Peter Frommelin, förhandlingsombudsman på Fastighets.

Fastighets varsel omfattar övertids-, mertids- och nyanställningsblockad samt blockad mot inhyrning av personal mot allt arbete inom avtalet. Varslet ska träda i kraft den 22 oktober klockan 07.00.