— Arbetsmarknaden försvagades i september. Bland annat fick vi en tydlig uppgång av antalet varslade om uppsägning under månaden. Dessa har också ökat trendmässigt under större delen av året, och uppgick till drygt 7 300. Men fortfarande är det många inskrivna som får någon form av arbete. Under månaden var det 46 000 personer, säger Clas Olsson, Arbetsförmedlingens analyschef.

Det totala antalet inskrivna arbetslösa har ökat något, och uppgick i slutet av september till 393 000 personer, vilket motsvarar 8,4 procent av den registerbaserade arbetskraften. Det är 24 000 fler än för ett år sedan.

— Arbetsmarknaden försvagas nu, men ännu så länge är det inte fråga om någon markant uppgång av arbetslösheten. De många varslen och de något fallande platssiffrorna tyder emellertid på en mer pessimistisk syn hos arbetsgivarna inför framtiden, vilket talar för en fortsatt försvagning av arbetsmarknaden, säger Clas Olsson.
Av de totalt inskrivna arbetslösa var 219 000 personer öppet arbetslösa medan 174 000 personer deltog i program med aktivitetsstöd. Detta motsvarar 4,7 respektive 3,7 procent av den registerbaserade arbetskraften. Bland annat har antalet personer med långa tider utan arbete ökat. Antalet nyinskrivna öppet arbetslösa var däremot oförändrat, 34 000 personer.

Landets arbetsgivare anmälde 47 000 nya lediga platser till Arbetsförmedlingen, vilket är 8 000 färre jämfört med motsvarande månad ett år tidigare. Hittills i år har 521 000 lediga platser anmälts, och detta är drygt 18 000 färre än under motsvarande period 2011. 46 000 personer fick någon form av arbete, vilket är 4 000 färre än för ett år sedan.