Sju av tio arbetsgivare får i någon grad svårare att rekrytera på grund av bostadsbristen. Det visar en ny rapport från Hyresgästföreningen där SKOP har frågat rekryteringsansvariga på 50 av de 100 största arbetsplatserna i Stockholm-Solna, Göteborg och Malmö-Lund. Sammanlagt har SKOP fått svar från 150 arbetsgivare.

Undersökningsföretaget SKOP har på uppdrag av Hyresgästföreningen frågat ansvariga på 50 av de 100 största arbetsplatserna på de lokala arbetsmarknaderna i Stockholm-Solna, Göteborg respektive Malmö-Lund hur bostadsbristen påverkar deras möjligheter till rekrytering av personal. Sammanlagt har SKOP fått svar från 150 arbetsgivare. Och nästan 70 procent säger att det påverkar deras möjligheter.

Hyresgästföreningen har, precis som bland annat Länsstyrelsen i Stockholms län och Statens bostadskreditnämnd, under lång tid framhållit sambandet mellan tillgången på bostäder, arbetskraftens rörlighet och tillväxt.

-Stockholm, Göteborg och Malmö är tre populära regioner som många människor vill flytta till, säger Ylva Westander, utredare på Hyresgästföreningen och författare till rapporten. Alla tre regionerna har hög attraktionskraft, bland annat för att där finns arbeten, men i alla storstadsregionerna är det också svårt att hitta någonstans att bo, säger Ylva Westander.

-Rapporten visar att bostadsbristen är ett verkligt hinder i företagens möjligheter att kunna rekrytera rätt personal, säger Ylva Westander.

Av de tillfrågade rekryteringsansvariga uppger en femtedel, 19 procent, att bostadsbristen i hög grad eller mycket hög grad försvårar möjligheterna till rekrytering och hälften, 49 procent uppger att den försvårar i mindre grad. Sju av tio anser därmed att bostadsbristen försvårar möjligheterna till rekrytering i någon grad.

-En fungerande bostadsmarknad är en förutsättning för rörlighet på arbetsmarknaden. Att företag ser att bostadsbristen gör det svårare för dem att rekrytera är en varningssignal som måste tas på allvar, säger Ylva Westander.

Undersökningsmetod: Undersökningsföretaget SKOP har den 20-27 mars 2012 på uppdrag av Hyresgästföreningen frågat ansvariga på 50 av de 100 största arbetsplatserna på de lokala arbetsmarknaderna i Stockholm-Solna, Göteborg respektive Malmö-Lund hur bostadsbristen påverkar möjligheterna till rekrytering av personal.

I Stockholm-Solna har den största av de aktuella arbetsplatserna mellan 5 000 och 9 999 anställda och den minsta mellan 500 och 999 anställda; i Göteborg har den största arbetsplatsen över 10 000 anställda och den minsta mellan 200 och 499 anställda; i Malmö-Lund har den största arbetsplatsen mellan 5 000 och 9 999 anställda och de minsta mellan 200 och 499 anställda.