Normen att gå i pension vid 65 är avgörande för när folk slutar jobba, men fler skulle jobba vidare om arbetsförhållanden och arbetsvillkor förbättras. Det visar en enkätundersökning som Pensionsmyndigheten redovisar i rapporten Skäl till att gå i pension eller inte.

I enkätundersökningen frågade TNS-Sifo 2 000 personer mellan 61–70 år, varav hälften hade börjat ta ut allmän pension.

– Undersökningen bekräftar att det finns en norm i Sverige om att gå i pension vid 65. De vanligaste orsakerna till att människor går i pension är möjligheten att få mer tid till fritid, familj och vänner, möjligheten att få tjänstepension samt att man helt enkelt länge planerat sin pension till 65, säger Ole Settergren, chef för pensionsutveckling.

– I Sverige har vi flexibel pensionsålder från 61 år men det vet bara 45 procent av de tillfrågade, även bland dem som slutat jobba. Ett bra sätt att se vad man får när man går och att pensionen blir högre ju längre man jobbar är att göra en pensionsprognos. Med tjänsten Min Pension går det att se även all intjänad tjänstepension och det blir lättare att planera sin framtida ekonomi som pensionär, säger Ole Settergren.

En fråga som diskuteras politiskt är vad som skulle få människor att jobba längre. Svaret på den frågan i undersökningen är det större ekonomiska utbytet av att arbeta, möjlighet att arbeta deltid och möjlighet till flexibel arbetstid.

Högre tjänstemän och chefer tenderar att gå i pension sent, medan kvinnor med låg utbildning, tunga jobb och hälsoproblem tenderar att gå i pension tidigt.

Fler skulle jobba vidare om arbetsförhållanden och arbetsvillkor förbättras.

– Pensionsåldersfrågan är intressant, både för hela länders ekonomier och för enskilda individer. Därför har vi bett ett antal fristående författare att belysa frågor om pensionsålder från olika håll. Vi hoppas att vår rapportserie om pensionsåldern bidrar med faktaunderlag för debatt och förbättringsarbete bland alla som sysslar med och intresserar sig för pensionerna i Sverige, säger Katrin Westling Palm, generaldirektör.