LO tecknade på onsdagen ett nytt bemanningsavtal för omkring 60 000 anställda i bemanningsföretagen. Med det nya avtalet är alla garanterade lön för de timmar de står till arbetsgivarens förfogande, även för tid de inte varit uthyrda.

– Det är en stor facklig framgång att vi nu äntligen har fått gehör för det rimliga i att arbetstagarna säkerställs lön även för den tid som de ska stå till förfogande för arbetsgivaren, säger LO:s ombudsman Kent Ackholt, som förhandlat fram bemanningsavtalet för LO:s räkning.

Timlönegarantin innebär att kvalificerade yrkesarbetare är garanterade 108 kronor per timme, och övriga 100 kronor per timme, för den tid de inte arbetar men tvingas stå till arbetsgivarens förfogande.

Avtalet sträcker sig över tre år fram till den 30 april 2015.

Det innebär vidare att föräldrar garanteras permission vid allvarlig sjukdom hos icke hemmaboende barn. En arbetsgrupp får också i uppdrag att titta på frågan om helglöneersättning och tillämpning av det så kallade garantisystemet.