Om din arbetsgivare har anledning att kritisera dig, så ska det ske på ett respektfullt sätt. Du ska inte behöva tåla att chefen står och skriker eller på annat sätt förödmjukar dig.

Det finns egentligen ingen allmän lag eller bestämmelse om hur en chef eller arbetsledare ska uppträda när han eller hon ska framföra kritik mot en anställd. Men arbets­miljölagen kan ge hjälp. Där står näm­ligen att arbetsgivaren har det yttersta an­svaret för att förebygga ohälsa och skador på arbetsplatsen. Och att framföra kritik på ett kränkande eller otrevligt sätt kan i längden innebära att de anställda mår dåligt.
Sedan det kan finnas skrivna ordningsregler om hur man uppträder på just din arbetsplats, och de gäller så länge de inte bryter mot god sed på arbetsmarknaden.

Hur ska då arbetsgivaren göra när han eller hon vill framföra kritik?
En god regel kan vara att beröm ges offentligt och att negativ kritik lämnas i enrum med den anställde. Ingen blir bättre av att alla vet att chefen är missnöjd med dig. Ingen ska heller behöva tåla att chefen står och skriker eller på annat sätt förödmjukar någon.
Dessutom finns det en annan viktig regel som gäller i alla anställningsförhållanden, nämligen en ömsesidig lojalitet. Ofta talar man om anställdas lojalitet mot arbetsgivaren, men jag anser att du som anställd kan ställa lika höga krav på att arbetsgivaren är lojal mot dig.
Exempelvis bör din chef, oavsett hur klantig du har varit, inför kunder och utomstående vara lojal med dig, genom att hålla dig om ryggen. Chefen ska lösa den missnöjda kundens problem, inte börja diskutera dina egenskaper med kunden. Det har kunden inte med att göra. Chefen ska skydda dig utåt, men har rätt att kritisera det du har gjort efteråt enskilt med dig.

Din chef bör alltså uppträda hänsynsfullt även när du gjort fel. Dessutom måste syftet med kritiken vara tydligt. En anledning kan faktiskt vara att du missköter dig på något sätt. Då måste arbetsgivaren agera genom att förklara för dig att du måste skärpa till dig, annars kan du på sikt förlora jobbet. Det brukar ibland kallas för varning, men egentligen är den tillrätta­visning enligt anställningsskyddslagen.
Syftet är att du ska ges en chans att rätta dig så att du kan ha kvar jobbet.Men det behöver ju inte vara så allvarligt.
Oavsett varför du får kritik ska du alltid förstå varför du kritiseras. Din chef måste alltså vara tydlig.
Ibland kan det kanske kännas orättvist att just du kritiseras. Det kan vara något arbetsgivaren retar sig på, men som fler gör sig skyldiga till. Då måste arbetsgivaren vända sig till alla och göra klart att han eller hon inte accepterar det beteendet från någon.
Du ska heller inte behöva stå ut med att arbetsgivaren sitter och kritiserar en annan arbetskamrat inför dig. Det kan bli mycket pinsamt och säkert obehagligt eller obekvämt för dig. Jag tycker det är dålig personalpolitik, och du bör snabbt förklara att du inte har någon skyldighet att delta i sådant. Det får arbetsgivaren ta med facket och den det berör.
En fråga är om du ska vara ensam när du får kritik.
Jag tycker att det beror på frågans art. Ibland kan det kanske vara bra att du och arbetsgivaren har ett första samtal bara er emellan. Men se till att allt går rätt till, och är du osäker, då kan det vara bra att du har med dig en facklig representant.

Sammanfattningsvis – arbetsgivaren har rätt och ibland skyldighet att framföra kritik mot dig, men det ska ske hänsynsfullt och med ett klart syfte.