Fastighets och Idea, Arbetsgivarförbundet för ideella organisationer, har med medlarnas hjälp kommit överens om ett nytt avtal för fastighetsarbete. Det innebär att stridsåtgärderna är avblåsta.

Från 1 april höjs lönerna med 665 kronor. Ett engångsbelopp på 4 655 kronor betalas ut i november.
– Vi har fått igenom våra krav så jag är nöjd med det nya avtalet. Senast 1 januari 2014 ska Idea ansluta sig till utbildningsnämnden, säger Peter Frommelin på Fastighets.
Fastighet sa upp avtalet den 5 oktober därför att Idea inte accepterade förbundets krav på nya skrivningar om arbetsmiljö och kompetensutveckling. Fastighets vill också att Idea ska ansluta sig Fastighetsbranschens utbildningsnämnd.

Uppgörelsen blev klar torsdagen den 18 oktober. Det innebär att varsel som lades om övertids-, mertids- och nyanställningsblockad samt blockad mot inhyrning av personal inte blir av den 22 oktober.