Under Europeiska arbetsmiljöveckan den 22–26 oktober 2012 framhävs betydelsen av ett starkt ledarskap tillsammans med ett aktivt arbetstagarinflytande för att arbetsplatserna i EU ska bli säkra, hälsosamma och produktiva. Under veckan organiserar Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha) och dess partner evenemang runtom i EU till stöd för kampanjen ”Samverkan för att förebygga”.

”Säkerhet och hälsa på arbetsplatsen angår alla, och vi kan bara lyckas genom att samverka”, förklarar dr Christa Sedlatschek, EU-Oshas direktör. ”Vi har nyligen sett ett fint exempel på att det kan gå bra när chefer och anställda samverkar, nämligen vid bygget av Olympiaparken för olympiaden 2012, den största byggarbetsplatsen för infrastruktur i Europa med omkring 36 000 anställda. För första gången någonsin i samband med bygget av en olympiastadion inträffade det inga dödsfall på byggarbetsplatsen – tack vare ett starkt ledarskap, klart fastlagda kommunikationsvägar och personalens och partnernas engagemang för hälsa och säkerhet”, tillade hon.

Till stöd för kampanjen har EU-Osha tagit fram två praktiska vägledningar om ledningens ledarskap och arbetstagarinflytande inom hälsa och säkerhet:
Ledningens ledarskap inom arbetsmiljöfrågor – En praktisk handledning om hur hälsa och säkerhet kan förbättras genom ett aktivt ledarskap, arbetstagarnas engagemang och löpande utvärdering och granskning.

Arbetstagarmedverkan för bättre arbetsmiljö visar hur arbetstagarna kan använda sina kunskaper för att aktivt samarbeta med cheferna för att förbättra arbetsmiljön. I vägledningen beskrivs arbetstagarnas, deras företrädares och arbetsgivarnas respektive roller, ansvarsområden och juridiska skyldigheter. I vägledningarna finns också användbara ”checklistor” för både arbetsgivare, arbetstagare och deras företrädare. Detta material finns också i nya medier, exempelvis i iPad-appen Working together – Healthy Workplaces Campaign, som innehåller värdefulla verktyg och resurser för både arbetstagare och chefer.

I Sverige genomför Arbetsmiljöverket kampanjen ”Samverkan för att förebygga” under vecka 42 och 43. Fokus ligger på hur arbetstagare och skyddsombud ges möjlighet att medverka i arbetet med att undersöka och rapportera tillbud på arbetsplatsen. 1 600 företag och organisationer över hela landet kommer att inspekteras. Syftet med inspektionerna är att stärka samverkan på arbetsplatsen och att få arbetsgivare och arbetstagare att hjälpas åt att uppmärksamma oönskade situationer i arbetet, så att risker kan upptäckas och förebyggas. För att nå fler än dem som inspekteras skickas dessutom information till omkring 20 000 arbetsplatser.