Taket i a-kassan har på tio år urholkats med 7 615 kronor eller 29 procent sett till inkomstutvecklingen. Om a-kassetaket på 18.700 kronor sedan 2002 hade justerats upp i takt med inkomstutvecklingen hade den i år legat på ca 26 315 kronor per månad.

–         Det här visar hur a-kassan urholkats och att de fackliga organisationernas krav på höjt tak i a-kassan är berättigat. En bra a-kassa är inte bara bra för de enskilda individerna, utan stödjer också omställningsförmågan på en arbetsmarknad där jobbomsättningen är hög, säger Eva Nordmark, ordförande på TCO.

TCO:s beräkningar visar också att många fler hade fått 80 procent av sin inkomst täckt av a-kassa. År 2002 skulle ungefär 40 procent av de heltidsarbetande få 80 procent av sin inkomst täckt av a-kassan vid arbetslöshet. Idag är motsvarande andel ca 7 procent.

TCO föreslog nyligen förändringar i dagens a-kassa med bland annat höjt tak till 27 000 kronor och sänkta avgifter till 150 kronor.