Under sin korta partiledarperiod förde Håkan Juholt upp frågan om barnfattigdomen i Sverige. Rädda Barnen välkomnade att frågan togs upp och pekade på att de barn, drygt 11 procent, som lever i fattigdom i Sverige är överrepresenterade i flera riskområden.
Vidare menade Röda Korset att barnfattigdom inte hör hemma i ett välfärdsland som Sverige, oavsett regering.
Om de utsatta barnen i samhället ska må bra krävs stora samhälleliga insatser. Penningpåsen får inte styra om de utsatta barnen ska få det stöd de behöver eller inte.

Globalt är barn i många länder väldigt utsatta och problemen är ofta av en annan art än i välfärdslandet Sverige. Krig, förtryck, hunger, barnarbete, brist på vatten och toaletter, ingen skolgång med mera är vardag för många barn på jorden.
Glädjande nog sker förändringar till det bättre:
Jag läser på Globalportalen.org att Indien nu för första gången i landets självständiga historia har förbjudit barnarbete inom alla sektorer. Varje brott mot anställning av barn under 4 år kan rendera upp till tre års fängelse. Enligt ILO har Indien 12,6 miljoner barn­arbetare mellan 5 och 14 år.
I Angola har man genom rutinmässiga vaccinationer och ökad tillgång till rent vatten och toaletter, vänt tren­den med ett växande antal fall av polio. Nu firar landet ett år utan några nya rapporterade fall av den farliga sjukdomen.

Behoven på global nivå är dock enorma. FN har till exempel lanserat ”Education First”, utbildning främst, i kampen för att uppnå universell grundskolning för alla barn.
61 miljoner barn i grundskoleåldern fullföljer inte sin skolgång. 250 miljoner barn kan inte läsa, skriva eller räkna ordentligt. För att råda bot på bristerna behövs två miljoner lärare, fyra miljoner klassrum till en kostnad av 16 miljarder dollar.
Investeringar i barns trygghet är investeringar för jordens framtid, kosta vad det kosta vill.