Känner du dig stel i nacke och skuldror? Smär­tar det ofta? Du kan ha drabbats av askungenacke. Med enkla meto­der kan du förebygga värken.

Ont i nacke och skuldror är vanligt hos kvinnor. Ofta börjar problemen med tillfällig smärta som sedan blir mer långvarig. Det beror på att muskelfibrerna i nacken, precis som Askungen, går upp tidigt, jobbar hela dagen och lägger sig sent, utan någon vila eller pauser. Besvär som ofta drabbar kvinnor mellan 35–55 år.
– Om du spänner dig i nacke, axlar och skulderbladen väldigt länge, utan att vila eller stretcha, riskerar du att drabbas av kronisk muskelsmärta, ibland även yrsel och huvudvärk, säger Lotta Dellve, professor i ergonomi.
Skadan uppstår genom stillasittande eller enformigt arbete, hög arbetsbelastning, stress och stort ansvar både hemma och på jobbet. Musklerna får arbeta statiskt under långa arbetsdagar och blir överbelastade. Till slut slits musklerna ut.

– Många som drabbas är duktiga tjejer som vill ha kontroll. De har höga krav på jobbet, förväntningar hemma från familjen och liten egentid. De drivs av stark pliktkänsla och tillåter sig sällan att vila. Man bara går på utan att unna sig pauser, säger Lotta Dellve.
Stress gör allt än värre. Det gör att man slutar känna när man är i avspänt läge och fortsätter arbeta i samma takt. Musklerna får svårare att vila och reparera sig.
– Musklerna i nacken och skuldrorna, exempelvis Trapeziusmuskeln, är särskilt utsatta. Är du stressad drar du lätt upp axlarna. För att du ska kunna vila måste du själv ha möjlighet att styra hur länge du utsätter dig för stress och hög arbetsbelastning, säger Lotta Dellve.
Hon och ett forskarteam vid Göteborgs universitet har undersökt olika metoder för att minska smärta och öka arbetsförmåga hos 60 långtidssjukskrivna kvinnor med nackbesvär. En grupp fick använda en väst, en så kallad muskelvakt, som varnar när muskeln arbetade för länge och den andra gruppen fick styrketräna, en tredje grupp fick ingen träning alls.
Studien visar att de kvinnor som tränade specifik styrketräning för nacke och axlar fick bäst resultat på lindring av nacksmärta och bättre arbetsförmåga. Dessutom fick de ökad vitalitet och livskraft. Under en månad tränade de två till tre gånger om dagen i tre till fem minuter.

– Det viktiga är att träna i rätt dos. Alla tror att mycket är bäst. Men så är det inte alltid. Bäst är att träna intensivt och ta i ordentligt under kort tid, säger Lotta Dellve.
Utan rätt behandling finns risk för att ask­unge­beteende kan leda till kronisk smärta i nacke, axlar och mellan skulderbladen.
– Det blir också svårare att bryta och vända den negativa trenden av värk. Men vår studie visar att även de värst drabbade, de som varit riktigt sjuka mellan fyra och sju år, blev bättre, säger Lotta Dellve.

Bästa sättet att förebygga askungenacke är att bygga in små pauser, gärna flera gånger i timmen, då du gärna också rör på dig.
Ge­nom att träna får du bättre cirkulation i musk­lerna och minskar risken att få ont i framtiden.
– Du bygger upp stabiliteten i nackmusklerna och pausgympa tar bara fem minuter. Kvinnor behöver lära sig att släppa pliktkänslan och känna att man är
värd att ta pauser och slappna av i sina muskler, både på jobbet och hemma, säger Lotta Dellve.

Unna dig en paus

  • Allra viktigast är pauser. Bygg in korta pauser i var­dagen, både hemma och på jobbet, helst flera gånger i timmen.
  • Sitt aldrig i samma arbets­ställning mer än 30 minuter utan paus. Ställ dig upp. Gör dig små ärenden.
  • Bäst är aktiva pauser med stretch och axelgympa, det syresätter musklerna och förbättrar blodcirkulationen.
  • Ta ofta djupa andetag.
  • Gör pausgympa till en rutin. Den bygger upp stabiliteten i musklerna i nacke och skuldror.
  • Släpp pliktkänslan – känn att du är värd att vila.