Fler kvinnor än män får frågan på sin anställningsintervju om de planerar att få barn. Det visar en ny undersökning från Unionen om det föräldravänliga arbetslivet.

Var tredje kvinna har fått frågan på sin anställningsintervju om hon tänker skaffa barn. För männen är siffran 7 procent. Bland kvinnliga chefer har 72 procent fått frågan hur länge de tänker vara föräldralediga, jämfört med 38 procent av de manliga cheferna.

Var femte kvinna som inte är chef svarar att hon inte fått del av löneförhöjningarna under föräldraledigheten. Utebliven lönehöjning är det vanligaste sättet som småbarnsföräldrar blir missgynnade på.

Mer än hälften anser att det är svårt att kombinera barn, familj och arbete. Hälften får hjälp av någon annan och 20 procent använder sig av RUT-avdrag.

– Arbetsgivaren har ansvar att skapa arbetsvillkor som också passar småbarnsföräldrar. Oavsett om det gäller män, kvinnor, chefer eller medarbetare. Det kan handla om större möjligheter att påverka arbetstiden eller möjlighet att arbeta hemifrån, säger Cecilia Fahlberg, Unionens förbundsordförande.

Män som inte är chefer möter sämst attityd från sin arbetsgivare när de velat vara föräldralediga. 39 procent uppger att de har råkat ut för detta. Undersökningen visar också att männen generellt velat vara föräldralediga längre än vad de faktiskt har varit. Telekom- och byggbranschen sticker särskilt ut.

– Om vi ska lyckas få en mer jämställd arbetsmarknad är det viktigt att män stöttas på alla sätt för att ta ut mer föräldraledighet. Det är djupt oroande att så många män möter en negativ attityd från sina arbetsgivare när de vill vara föräldralediga, säger Cecilia Fahlberg.

Undersökningen är genomförd av Ipsos Synovate och vänder sig till Unionens medlemmar i åldern 20 – 50 år med minst ett barn under 12 år. De intervjuade består av chefer (med personalansvar) och anställda (icke-chefer) av båda könen. Totalt har 1 000 personer intervjuats via telefon. Svarsfrekvensen är 56 procent.