Regeringen ger idag, den 25 oktober, Försäkringskassan i uppdrag att genomföra en studie av kvinnors och mäns sjukfrånvaro efter första barnets födelse.

Sjukfrånvaron har minskat kraftigt och närmar sig nu en låg och stabil nivå. Regeringens bedömning är att sjukförsäkringsreformen varit en bidragande orsak till att fler människor idag är i arbete. En fortsatt prioriterad fråga är skillnaderna i kvinnors och mäns uttag av sjukpenning.

Regeringen anser att det behövs större kunskap om kvinnors och mäns sjukfrånvaro efter första barnets födelse. Syftet med Försäkringskassans studie är att öka kunskaperna om vilka de kvinnor är som i samband med föräldraskap är sjukfrånvarande i ökad utsträckning samt vad denna skillnad i kvinnors och mäns sjukfrånvaro beror på. Dessa skillnader har under lång tid varit bestående.

-En av de stora frågorna inom sjukförsäkringen nu är skillnaden mellan mäns och kvinnors sjukfrånvaro efter första barnets födelse. Det är angeläget att få svar på vad det beror på. Kvinnornas sjukfrånvaro är en viktig jämställdhetsfråga. Det kan få allvarliga konsekvenser eftersom det också ökar risken att få lägre inkomster, som på sikt även kan leda till en lägre pension, säger socialförsäkringsminister Ulf Kristersson.

Försäkringskassan ska redovisa sitt uppdrag till Socialdepartementet senast den 30 oktober 2013.