LO:s styrelse har idag fattat beslut om de gemensamma kraven på löneökningar i avtalsrörelsen 2013.  Med detta visar LO och förbunden att vi både orkar slå vakt om reallönerna och underlätta för full sysselsättning, säger LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson.

De gemensamma kraven innebär löneökningar med 2,8 procent för alla som tjänar 25 000 kronor eller mer. Alla som tjänar mindre än 25 000 kronor i månaden ska få löneökning med minst 700 kronor i månaden.

Avtalens lägstalöner ska höjas med lika mycket, minst 700 kronor i månaden.

Dessutom omfattar 2013 års avtalskrav ett försäkringspaket. Bland annat en ny avtalsförsäkring, ett föräldrapenningstillägg som ska utgå till alla anställda som är föräldralediga. Tillägget betalas under 180 dagar per barn och per försäkrad förälder. Tillägget ska utgå med 10 procent av lönen.

– Detta är en välavvägd nivå som tillgodoser samtliga 14 LO-förbunds krav på löneökningar och samtidigt ligger väl inom ramarna för vad samhällsekonomin tål, säger LOs avtalssekreterare Torbjörn Johansson.