Antalet arbetslösa som saknar ersättning från trygghetssystemen på arbetsmarknaden har tredubblats de senaste fyra åren. I dag har fler än var tredje arbetslös av olika skäl varken rätt till arbetslöshetsersättning eller aktivitetsstöd. Det visar en ny rapport från Arbetslöshetskassornas Samorganisation (SO).

Ett par gånger om året tar Arbetslöshetskassornas Samorganisation (SO) temperaturen på arbetslöshetsförsäkringen. Denna höst har kartläggningen av kompensationsgraden i försäkringen kompletterats med statistik över andelen arbetslösa som har ersättning från arbetsmarknadens trygghetssystem.

Mellan åren 2008 och 2012 har andelen som saknar ersättning ökat i en svindlande takt. Antalet har mer än tredubblats. Ökningen har gått från cirka 49 000 till nära 152 000 personer.

I dag står fler än var tredje arbetslös utan stöd från arbetsmarknadens trygghetssystem. Riksgenomsnittet är 39 procent av de arbetslösa. I vissa län, som Stockholm, Kronoberg och Södermanland, är andel högre. Männen är något hårdare drabbade än kvinnorna. I Stockholm och Uppsala län närmar sig andelen arbetslösa män utan ersättning 50 procent, men även i län som Kronoberg, Gotland, Västmanland, Södermanland och Västerbotten, är andelen män utan ersättning 45 procent eller högre.

– Vi som dagligen engagerar oss i arbetslöshetsförsäkringen är mycket oroade över utvecklingen. Andelen arbetslösa som faller rakt igenom trygghetsnäten på arbetsmarknaden är skrämmande hög, säger Harald Petersson, ordförande i SO.

Under de senaste fem åren har det blivit svårare att kvalificera sig för det skydd som medlemskap i a-kassorna ger. Och bland medlemmarna i a-kassorna har det blivit allt svårare att vid arbetslöshet få rimlig ersättning på grund av ändrade beräkningsregler och fryst dagpenningtak. Det är, efter vad vi kan se, huvudorsaken till varför så många arbetslösa ställs vid sidan av trygghetssystemen.

Varje år mäter SO även kompensationsgraden i försäkringen vid två tillfällen. Höstens mätning under vecka 35 visar att bland de arbetslösa medlemmarna i a-kassorna har inte mer än 1 av 10 en ersättning som motsvarar 80 procent av tidigare lön. Endast för 11 procent av de arbetslösa a-kassemedlemmarna uppfylls försäkringslöftet. Det är en försämring jämfört med mätningen för ett år sedan.

SO konstaterar att nära 90 procent av de arbetslösa medlemmarna i a-kassorna är underförsäkrade. En anledning till den höga andelen är att dagpenningtaket inte har höjts på tio år. Högsta ersättning är 680 kronor per dag. Det leder till att alla som tjänar mer än 18 700 kronor i månaden får ut mindre än 80 procent av sin tidigare lön och är underförsäkrade.

Melker Ödebrink, kanslichef på SO, konstaterar att en reformering av arbetslöshetsförsäkringen är mer angeläget än någonsin. Det är angeläget både mot bakgrund av den dystra statistik som SO presenterar och oron i världsekonomin.

– Närmare 1,5 miljoner människor står utanför försäkringen. En anledning är att löftet om 80 procent av lönen i ersättning vid arbetslöshet har urholkats så kraftigt under de senaste tio åren. Nu krävs snabba politiska beslut om att höja taket och indexera det, säger Melker Ödebrink. Men det behövs också ändrade villkor i försäkringen, så att fler människor uppfyller villkoren för ersättning och att ersättningen beräknas på ett mer rättvist sätt.