Idag presenteras LO:s förbundsgemensamma utredningsprojekt Arbetsmarknaden efter krisen, som består av utredare och ekonomer från LO och LO-förbunden, sin första rapport. I rapporten identifieras tre olika och stora områden där arbetsgivarnas efterfrågan och krav på löntagarna förändras och påverkar utvecklingen på arbetsmarknaden.

Rapporten visar att arbetsgivarnas krav på utbildning ökar samtidigt som konkurrensen om jobben från en alltmer välutbildad arbetskraft ökar. Arbetsgivarna efterfrågar dessutom allt mer så kallad numerär flexibilitet med större andel otrygga anställningar.. Dessutom växer en låglönekonkurrens fram på delar av svensk arbetsmarknad.

För vissa löntagare, ofta med kortare utbildning, krymper arbetsmarknaden samtidigt som konkurrensen om de kvarvarande jobben, på grund av hög arbetslöshet, felmatchning och pressade löner, blir allt hårdare. Det rimmar dåligt med våra ambitioner att åter nå full sysselsättning och minskade inkomstskillnader, säger LO-ekonomen Thomas Carlén i en kommentar till den nya rapporten.

Slutsatsen är att dagens arbetsmarknad blir alltmer polariserad där trygga anställningsvillkor, kompetensutveckling, sysselsättningschanser och arbetslöshetsrisker fördelas ojämnt mellan olika löntagargrupper.

– Arbetsgivarnas sökord tycks vara kompetent, flexibel och billig. För vissa löntagargrupper verkar deras utbytbarhet vara den ”egenskap” som arbetsgivarna värderar högst, det skadar den svenska modellen, avslutar Thomas Carlén.