För några månader sedan kom en rapport från Skatteverket som visade att allt färre svenskar tycker att svartarbete är okej.
– Jag tror att såväl debatten om svartarbete som införandet av rutavdraget har gjort att svartarbetet minskat, säger Åsa Storm, vd för Stormtrivs i Jönköping.

Skatteverkets rapport visar att svenska folkets attityd till svart­arbete har förändrats till det bättre. År 2006 tog 51 procent avstånd från svartarbete. Idag tar 74 procent avstånd.
Acceptansen för svartarbete har minskat i alla grupper men mest bland egna företagare.
– De kändes jättebra när de här siffrorna kom, säger Åsa Storm.
– Ju fler som köper vitt desto bättre. Numera uppfattar jag städbranschen som en accepterad bransch. Rutavdraget och de hushållsnära tjänsterna har höjt statusen på städjobbet och gjort fler svarta jobb vita.

Är du överraskad av attitydförändringen?
– Nej, inte direkt. Jag tror att allt fler människor blivit medvetna om vad svart­arbete innebär. Jag tror alla människor, såväl utförare som köpare, vill kunna sträcka på sig och känna; vi jobbar vitt, det här är schyst.

Har du under dina 13 år i branschen stött på mycket svartjobb?
– Ja, det är klart att det städas och har städats svart här i Jönköping, ja även i Lund där vi har kontor. Men jag tror inte det pratas lika öppet om det här som i storstäderna. I byggsvängen har svart­jobben diskuterats länge, men även i städbranschen har diskussionen funnits. Och det tycker jag är bra. Men, som sagt, såväl rot- som rutavdraget har säkert medfört att svartjobben minskat.
I vårt företag har vi bland annat kunnat erbjuda många med utländsk bakgrund jobb. En del av dessa hade kanske hamnat i den svarta sektorn om de inte fått jobb hos oss.

Vad bör företagen göra för att få bukt med de svartjobb som finns i branschen?
– Jobba schyst. Att vi kan erbjuda städning till privatpersoner betydligt billigare med rutavdrag tror jag betyder en hel del. Det innebär att fler har råd att betala vitt.
Hur viktigt är det att näringsliv och fackförbund samarbetar kring dessa frågor?
– Det är naturligtvis viktigt. Varför skulle man inte kunna samverka. Det är ju bra för alla parter om jobben är vita.

Slutligen: Hur ska man höja städbranschens status?
– Det är en viktig fråga. Jag träffade för en tid sedan politiker från Socialdemo­kra­terna och Folkpartiet här i Jönköping och tog då upp frågan om utbildning. Det måste till en bra städutbildning, på ett eller två år. Idag ska en städare kunna många saker; kemkunskap, kunskap om hur man ska städa olika golv med mera. Det finns också anledning att se över varför så många städare jobbar på nätterna, de bör vara synliga på dagen.
– Inom bygg- och transportnäringen har man jobbat hårt för att höja statusen, men jag tycker att man gjort för lite inom städsektorn. Tänk dig så många som jobbar med städning i Sverige, alla skolor och sjukhus har ju städare. Facket har säkert en viktig uppgift att fylla just när det gäller att höja statusen på städjobbet.