Allvarliga olyckor och akuta sjukdomsfall inträffar då och då på våra arbetsplatser. De första minuterna är mest kritiska. Att ha personer som kan utföra första hjälpen-insatser direkt på plats är därför nödvändigt. Under de senaste tio åren har närmare 18 000 personer utbildats med hjälp av Prevents material.

– Alla arbetsplatser måste enligt lag ha en första hjälpen-organisation och det är i högsta grad en arbetsmiljöfråga, säger Camilla Enocksson, projektledare på Prevent.

Nu finns en uppdaterad skrift med bland annat information om olika sjukdoms- och olyckstillstånd, liksom handfasta instruktioner om hur första hjälpen ges när en människa drabbas. Den tar också upp hur första hjälpen-arbetet kan organiseras på en arbetsplats.

– Att lära ut första hjälpen är en av de vanligaste utbildningarna på arbetsplatserna, påpekar Camilla Enocksson.

Prevent har under många år utbildat handledare i första hjälpen, som i sin tur utbildat anställda ute på företag och organisationer. Handledarna är i regel utbildad medicinsk personal, som exempelvis företagssköterskor.

– Under senare år har utbildningen av handledare minskat. Troligtvis beror det på att behovet hos dem är täckt. Däremot fortsätter utbildningarna för personal på basplan internt på företagen och vårt utbildningsmaterial fortsätter därför att vara mycket efterfrågat, säger Camilla Enocksson.

Skriften har en ny pedagogisk utformning med uppdaterad information. Den innehåller både text och informativa bilder om hur man ska agera vid första hjälpen, som till exempel vid medvetslöshet, svåra blödningar eller stopp i luftvägarna.

Tanken med skriften är att den ska kunna användas både som faktabas före och under en utbildning samt som uppslagsverk efter utbildningen.