Förbunden inom LO tappar medlemmar i parti och minut och alla förbund ligger därför i för att agitera in nya medlemmar. Vilka argument används då?
Ja, allt tyder på att det är de traditionella. Visst, det är inget fel med det, men det måste också, enligt min mening, till nya argument.
De traditionella argumenten handlar om vikten av kollektivavtal, bra försäkringar via facket, kampen för en bättre arbetsmiljö och så vidare.
Jag drar en lans för två argument som vid en första anblick kan synas distansera de arbetande från facket, men jag tror den synen är falsk:
Facket som en solidaritetsrörelse, att vilja vara med i en förening där man ställer upp för dem som har det svårt runt om i världen. Att visa solidaritet med dem som jobbar för fria fack, de som misshandlas, fängslas och torteras för att de vill göra sin och kamraternas röster hörda.
Facket som en del av miljörörelsen. Facket finns på många arbetsplatser, arbetsmiljön är en fråga som berör de flesta som arbetar, men miljön bör också ses i större sammanhang: luftföroreningarna, klimatfrågorna, oljeberoendet och så vidare.
I en intervju i Sekotidningen sa den nye LO-ordföranden Karl-Petter Thorwaldsson att miljörörelsen i mycket högre utsträckning borde söka lösningar tillsammans med facket.
Den diskussionen får dock inte stanna på ”höjdarnivå”.
Alltså, varför inte diskutera solidaritets- och miljöfrågor på jobbet och på så sätt tända intresset för facket?

Facket jobbar också med traditionella metoder, alltså arbetsplatsbesök (dessa kunde bli fler!) men frågan är om inte nya medier måste användas.
Tänker på det när jag läser i Arbetet om hur Kommunal närmar sig de som jobbar inom den hushållsnära tjänstesektorn. Vad vill du förändra på ditt jobb? frågade Kommunal, direkt via sms, mejl, annonser på hemsidan och på Facebook.
Nya frågeställningar och användningen av nya sociala medier kan vara en väg för facket att vända den negativa medlemstrenden.