Frågan om att inrätta ett socialt protokoll inom EU måste nu börja diskuteras på allvar, säger europaparlamentariker Olle Ludvigsson (S) sedan Europaparlamentet idag ställt sig bakom en positiv skrivning om ett sådant protokoll.

Markeringen gjordes i ett betänkande om det pågående arbetet med att stabilisera och fördjupa valutaunionen. Parlamentet anser bland annat att den sociala dimensionen måste bli starkare i detta arbete.

– Diskussionerna om ett socialt protokoll för att säkra de fackliga fri- och rättigheterna har funnits med länge. Nu är det hög tid att börja omsätta pratet i praktisk handling. Förhoppningsvis kan denna signal vara ett första steg i den långa process som krävs för att ett protokoll ska kunna komma på plats, fortsätter Olle Ludvigsson.

– Syftet med ett socialt protokoll skulle vara att slå fast att grundläggande rättigheter som strejkrätten och rätten att teckna kollektivavtal aldrig får underordnas de ekonomiska friheterna på den inre marknaden. Det måste vara möjligt för facken att kräva anständiga löner och rimliga arbetsvillkor för alla löntagare på varje nationell arbetsmarknad, konstaterar Ludvigsson.

 – Ett socialt protokoll skulle till exempel kunna lösa de problem som uppstod genom Laval-domen. Det vore ett stort steg framåt, avslutar europaparlamentariker Olle Ludvigsson (S).