Det nya avdelningsbygget fortsätter i Fastighets och de senaste siffrorna visar att 27 procent av de 114 avdelningarna är att betrakta som aktiva.

Förbundets definition på avdelningarnas status är:

Röd = passiv avdelning – 39 stycken

Det saknas förtroendevalda i avdelningen, alternativt endast en förtroendevald. Regionkontoret kallar till medlemsmöten i avdelningen.

Gul = avdelning på gång – 44 stycken

Det finns förtroendevalda i avdelningen som utbildas och får handledning för att ta initiativ till utåtriktade aktiviteter.

Grön = aktiv avdelning – 31 stycken

Medlemsmöten, styrelsemöten. Avdelningsstyrelsen tar initiativ till och genomför utåtriktade aktiviteter som exempelvis träffa klubbar i avdelningen uppsökerier, utbildningar, temamöten och deltagande i tvärfackliga aktiviteter.

Skillnaderna mellan regionerna är stora. I Region Väst har man 13 gröna avdelningar och 5 röda. I region Syd har man bara 2 gröna mellan hela 13 gula. I region Ost har man 6 gröna och 14 röda och i region Tvärs har man 6 gröna och 8 röda avdelningar.