Samtliga fem förbund i Facken inom industrin har idag gemensamt beslutat att anta det förslag till avtalspolitisk plattform som presenterades den 12 november.

Den fastställda avtalsplattformen innehåller krav på löneökningar med 2,8 procent, en fortsatt utbyggnad av systemen med arbetstidsförkortning och ytterligare en månads föräldralön.

Utgångspunkten för avtalskraven är ett ettårigt avtal. Facken inom industrin är dock öppna för att diskutera annan längd på avtalen, ifall detta underlättar lösandet av principiellt viktiga frågor.

Förbundens förhandlingsdelegationer arbetar nu fram branschspecifika krav och den 19 december kommer de fullständiga avtalskraven att överlämnas till arbetsgivarna. Enligt Industriavtalet kommer sedan förhandlingarna att föras med inriktning på att de ska vara slutförda senast den 31 mars 2013.

Avtalen för de fem fackförbunden inom industrin – GS, Livs, IF Metall, Sveriges Ingenjörer och Unionen omfattar ca en halv miljon medlemmar.

Läs hela den avtalspolitiska plattformen här: www.fackeninomindustrin.se