Totalt kostar olyckorna ca 65 miljarder kronor årligen i Sverige. En fjärdedel, drygt 16 miljarder, drabbar kommuner och landsting. Siffrorna redovisas i rapporten Öppna Jämförelser Trygghet och säkerhet som ges ut av SKL och MSB idag.  Rapporten visar även att Öckerö kommun ligger överst i årets säklerhetsindex. 

 

– Att minska olyckorna handlar naturligtvis först och främst om att skydda medborgarna. Samtidigt ser vi att kostnaden för samhället för olyckor är väldigt hög och att det finns en sparpotential, även ett fåtal procents minskning ger stora vinster. Då gäller att investera i sådant som ger effekt. Det är en viktig gemensam uppgift att genom utvärdering och forskning hitta effektiva åtgärder, säger Helena Lindberg, GD, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

– Årets Öppna Jämförelser Trygghet och särkerhet ger varje kommun en uppskattning av hur mycket olyckor kostar hos dem. Detta är enorma summor som istället skulle kunna gå till annat, så förutom att minska lidandet för människor som råkar ut för olyckor, kan ett effektivt säkerhetsarbete i kommunen också vara ett sätt att minska kostnader, säger Håkan Sörman, VD på Sveriges Kommuner och Landsting.

I rapporten Öppna Jämförelser Trygghet och säkerhet vägs resultat- och resursindikatorer samman och samtliga kommuner rangordnas.

– Den som toppar årets indexlista är Öckerö kommun på västkusten. I Öckerö är summan av olyckor, bränder, våldsbrott, inbrott och stöld per 1000 invånare minst i landet. En kommun med dokumenterat bra säkerhetsarbete. Andra kommuner i topp är Lomma, Hammarö, Bollebygd och Habo, säger Håkan Sörman.

– Med hjälp av benchmarking med likvärdiga kommuner som lyckats bättre än man själv kan säkerhetsarbetet förbättras. Öppna Jämförelser kan användas för att hitta exempel på kommuner med goda utfall inom ett eller flera områden. Eftersom ingen kommun kan påstås vara bäst eller sämst på allt bör alla ha något att lära av andra, eller själva ha något att lära ut till andra, säger Helena Lindberg.

Topplista i landet   

Kommuner med bäst sammanvägt värde för resultatindikatorerna A1–A4
Placering Kommun Placering 2011
1 Öckerö 5
2 Lomma 1
3 Hammarö 7
4 Bollebygd 4
5 Habo 3
6 Salem 6
7 Knivsta 10
8 Vallentuna 39
9 Vaxholm 14
10 Täby 12
11 Lidingö 15
12 Tjörn 11
13 Vellinge 21
14 Mörbylånga 8
15 Nacka 28
16 Kävlinge 40
17 Kil 25
18 Ovanåker 16
19 Danderyd 23
20 Staffanstorp 24