En sådan här dag är det nog många husägare som oroas över snön som finns på taket. Men det behöver du kanske inte göra. alla tak behöver inte skottas.

Nu kommer många av oss gå upp på taket för att skotta bort snön som lagt sig på taket. Men allt för många skottar, enligt Peter Bratt, skadeexpert på Länsförsäkringar, sina tak helt i onödan eller använder fel teknik med både personskador och allvarliga skador på huset som följd;

 

– En regel är att det är först när det blir ett snölager som är cirka en halv meter som det börjar bli dags att fundera på att skotta bort snön från taket och att skotta rätt tak. Har man en plattare eller enklare takkonstruktion bör man oftare göra en översyn och skotta vid behov. Men då är det viktigt att man använder rätt teknik när man skottar. Om du har en villa med ett så kallat sadeltak och inte har en huskropp i vinkel, behöver du inte skotta alls.

Om man som villaägare ändå bedömer att konstruktionen får för tung belastning av snön, ett tecken är att ytterdörren kärvar, så är det viktig att skotta taket men att inte skotta bort all snö på taket. Låt det gärna vara kvar ungefär en decimeter. Annars är risken stor att man skadar taket med snöskyffeln med följd att det läcker in vatten när snön smälter eller när det regnar.

Om man har en industrifastighet eller större byggnader på lantbruk, är det viktigt att skotta taket för att få ersättning från sin försäkring vid en eventuell skada. Om man inte har sett till sitt tak och skottat bort tung snö har de flesta försäkringar villkor om minskad eller utebliven ersättning om taken bryter samman på grund av snötryck. Men det här gäller i de flesta fall inte villor.

– Om olyckan trots allt är framme och taket rasar in så täcks kostnaderna av villaförsäkringen. Men det är viktigt att påpeka att villaförsäkringen inte gäller för uthuset eller garaget, avslutar Peter Bratt.

 

Hur ska du skotta: Skotta lika mycket på båda sidor samtidigt. Skotta inte bort all snö på ena sidan av taket, då kan det uppstå en snedbelastning.

Vilka tak ska du skotta: Platta tak, och traditionella sadeltak med ränndalar/vinkelrännor.

Vilka tak behöver inte skottas: Sadeltak på en normalvilla där huset inte står i vinkel.

Så mycket väger snön:

Man ska också komma ihåg att med 20 centimeter snö på taket så blir isoleringen så effektiv att värmen inifrån börjar smälta snön undertill. Då kan den börja glida och samlas i ränndalarna och det kan bli meterhögt på sina ställen. Med stor belastning på takkonstruktionen som följd.

När temperaturerna stiger och snön blir blötare och dessutom packas ihop av vinden blir snön mycket tung, upp till 200-300 kg per kubikmeter. Dessutom blir snön tyngre ju längre tiden går, även om det inte snöar mer. Snön absorberar fukt som gör att densiteten ökar.

Mycket fluffig snö: mindre än 30 kilo/kubikmeter. Ny fallen fluffig snö: 30-100 kg. Våt nysnö: 100-200 kg. Vindpackad nysnö: 200 kg. Packad senvintersnö: 200-300 kg. Vårsnö i avsmältningens slutskede: 400 kg

 Källa: SMHI