65+ folket måste bli en livskraftig del av beslutsapparaten på alla nivåer i samhället och en aktiv deltagare i det offentliga samtalet. Det säger Sveriges Pensionärsförbunds styrelse vid dagens sammanträde.

”Europaåret för aktivt åldrande och samverkan mellan generationer” lider mot sitt slut. Många positiva steg har tagits, som förhoppningsvis bara är början till vad som kan hända alla år härefter.

Vid seminarier i Bryssel och Stockholm, talades mycket om vad som uppnåtts, t ex i fråga om äldres rättigheter. Vid dessa sammankomster liksom vid Framtidskommissionens seminarium i Stockholm ”Längre arbetsliv när befolkningen åldras – behövs det och hur ska det gå till?” diskuterades också bl a hur man ska kunna förändra människors livsperspektiv.

Gemensamt för alla dessa tillfällen och generellt i den politiska debatten är att man talar om äldre,

om den demografiska utmaningen, om de stigande kostnaderna för vård och omsorg för äldre och för pensioner. Man (dvs de som ännu inte fyllt 65 och som vi kallar för 65- folket) talar i ordalag som om de gamla inte finns i rummet eller ens i ett annat rum, gamla är ett utanförkollektiv. Det förefaller som att man inte tänker på temat i det europeiska året att de gamla ska vara aktiva och generationerna ska samverka. Tyvärr känns det fortfarande som om vi inte är inbjudna till samhällsdebatten!

Inom SPF, och övriga pensionärsorganisationer, känner vi oss aktiva och alerta och därmed också kapabla att delta i samtalet. Därför hade det varit positivt om de som debatterar skatter och pensioner, vård och omsorg för äldre hade talat till oss äldre istället för att tala om oss.

Allra helst skulle vi se att 65- folket talade med oss, 65+ folket, som om vi vore samma folk och inte två väsensskilda grupper i samma samhälle. De formaliserade kontakterna på olika nivåer i samhället KPR, Kommunens Pensionärs Råd, LPR, Landstingets Pensionärs Råd och RPK, Regeringens Pensionärs Kommitté, måste bli mer av samtal och mindre av redovisning från samhällets sida vad 65- har åstadkommit. På längre sikt utgår vi från att även vi, 65+, blir en livskraftig del av beslutsapparaten på alla nivåer i samhället och ingår i det offentliga samtalet.

Fakta SPF, Sveriges Pensionärsförbund

SPF är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden intresseorganisation för seniorer. SPF  har i dag cirka 268 000 medlemmar i 850 föreningar och 27 distrikt spridda över hela landet. SPF ger ut medlemstidningen Veteranen med nio nummer per år och en upplaga på 204 300 ex.