– Nu kan Europas forskare och innovatörer börja andas friare, säger europaparlamentariker Olle Ludvigsson (S) sedan parlamentet i dag sagt ja till en slutgiltig uppgörelse med medlemsländerna om att skapa ett EU-patent.

Med det nya patentskyddet ska europeiska patent kunna bli giltiga i hela EU – utom i Spanien och Italien som efter en språkschism ställt sig utanför systemet. Tvister kring EU-patenten ska lösas i en europeisk patentdomstol. I stället för att nationella avgifter staplas på varandra ska en enda avgift tas ut. Kostnaden för ett patent med EU-täckning väntas falla med 70 procent.

Det här är ett stort steg mot ett mer innovationsvänligt företagsklimat i Europa, konstaterar Ludvigsson. Patenten blir både enklare och billigare att hantera. Att ett patent i dagsläget kan kosta mer än tio gånger mer inom EU än i USA är helt orimligt.

Bättre villkor för de innovativa europeiska företagen gör att de stärks i den allt tuffare globala konkurrensen. Detta är viktigt för att Europa nu ska kunna få fart på både tillväxt och jobbskapande. I själva verket är EU-patentet en av de bästa tillväxtnyheterna på länge, avslutar Olle Ludvigsson (S).