­- En stor framgång i kampen mot skattefusk och ekonomisk brottslighet, säger Leif Jakobsson (S), vice ordförande i Riksdagens skatteutskott.

Personalliggare finns sedan tidigare inom både frisörs- och restaurangbranscherna. Regeringen har även föreslagit personalliggare i tvätteribranschen. Det räcker inte, anser Socialdemokraterna som även vill ha personalliggare i byggbranschen.

Det innebär att alla anställda ska finnas antecknade.

Byggbranschen, både arbetsgivare och fack, har länge drivit krav på personalliggare.

Regeringens egen utredare föreslog 2009 att även byggbranschen skulle omfattas av personalliggare. Detta har i dag Skatteutskottets beslutat tillkännage för regeringen.

Riksdagen kräver att regeringen lägger fram ett förslag på personalliggare även i byggbranschen som kan träda i kraft under året. Utskottet var enigt om liggare i tvätteribranschen medan den borgerliga minoriteten reserverat sig mot liggare i byggbranschen.

Ett annat instrument mot skattefusk och svart arbetskraft är förslaget om månadsuppgifter om anställdas löner. Det utreddes av Skatteverkets fd generaldirektör Mats Sjöström som lämnade ett förslag i april 2011. Även här menar utskottsmajoriteten att regeringen väntat för länge. Riksdagen kräver att ett förslag om månadsuppgifter om anställdas löner och skatter levereras av regeringen så att det kan börja gälla från den 1 januari 2014.

Jag ser detta som en stor framgång i kampen mot skattefusk och ekonomisk brottslighet, säger Leif Jakobsson (S) och vice ordförande i Skatteutskottet, i en kommentar.

Minoritetsregeringen har fått en tydlig beställning från Riksdagen och har nu bara att leverera. Jag gläds inte minst med byggbranschen som jag vet länge undrat varför inget händer och som vid flera tillfällen erbjudet finansdepartementet hjälp i utformningen av lagstiftningen