Även november präglades av att många blev varslade om uppsägning, men jämfört med oktober har antalet sjunkit något. Däremot har det totala antalet inskrivna arbetslösa fortsatt att öka, och uppgick i slutet av november till 403 000 personer 26 000 fler än för ett år sedan. Det motsvarar 8,6 procent av den registerbaserade arbetskraften.

Den totala arbetslösheten ökar. Antalet nya lediga platser minskar framför allt inom de mer konjunkturkänsliga delarna av arbetsmarknaden, och varselnivån är fortsatt hög, vilket talar för en ytterligare försvagning av arbetsmarknaden, säger Clas Olsson, Arbetsförmedlingens analyschef.

Vid månadens slut var 403 000 personer öppet arbetslösa eller deltog i program med aktivitetsstöd, vilket är 26 000 fler än ett år tidigare. Av det totala antalet inskrivna arbetslösa var 213 000 personer öppet arbetslösa medan 190 000 personer deltog i program med aktivitetsstöd. Detta motsvarar 4,6 respektive 4,1 procent av den registerbaserade arbetskraften[1]. Bland dessa har antalet personer med långa tider utan arbete ökat. Även antalet nyinskrivna öppet arbetslösa ökade, till sammanlagt 31 000 personer.

Landets arbetsgivare anmälde 51 000 nya lediga platser till Arbetsförmedlingen, vilket är 1 000 färre jämfört med motsvarande månad ett år tidigare. Drygt 44 000 personer fick någon form av arbete. Antalet varslade om uppsägning under månaden uppgick till 9 868 personer, jämfört med 6 463 för ett år sedan.

Kort om arbetsmarknaden i november/Inom parentes anges motsvarande siffror för november 2011.

8,6 procent av den registerbaserade arbetskraften var öppet arbetslösa eller deltog i program med aktivitetsstöd (8,3)*, eller sammanlagt 403 027 personer (377 398)

44 469 personer fick arbete (39 370)

51 120 nya lediga platser anmäldes (52 127)

9 868 personer varslades om uppsägning (6 463)

34 184 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (29 863)

212 603 personer var öppet arbetslösa vid månadens slut (201 852)

190 424 personer deltog i program med aktivitetsstöd (175 546)

*4,6 (4,4) procent av den registerbaserade arbetskraften var öppet arbetslösa och 4,1 (3,9) procent deltog i program med aktivitetsstöd.