Det blir billigare att vara med i Fastighets arbetslöshetskassa från den 1 januari.

Arbetslöshetsavgiften, den del av a-kasseavgiften som kassan betalar vidare till staten, sänks från 195 kronor till 160 kronor. Sänkningen beror på att arbetslösheten bland a-kassans medlemmar inte har ökat så mycket som a-kassans styrelse räknat med. Grundavgiften höjs dock med 15 kronor till 115 kronor för att bättre täcka kassans administrativa kostnader. Alltså blir den totala avgiften 20 kronor lägre i månaden.

Arbetslöshetsavgiften betalas inte av dem som är arbetslösa och får ersättning från a-kassan eller försäkringskassan. De får alltså ingen sänkning av sin avgift, utan istället en höjning på 15 kronor.

För dem som enbart är anslutna till Fastighets a-kassa (direktanslutna) sänks avgiften med 35 kronor eftersom de sedan tidigare betalar 115 kronor i grundavgift till a-kassan.