Hyresmarknaden fungerar inte, konstaterar den statliga Hyresbostadsutredningen och föreslår marknadshyror och särregler för hyror i nyproduktion.
Fastighetsägarna välkomnar förslagen men Hyresgästföreningen vill kasta dem i papperskorgen.

Enligt utredaren Per Anders Bergendahl fattas det signaler som visar om det råder överskott eller underskott på hyreslägenheter. Därför byggs det för lite hyresrätter idag. Hyrorna borde gå upp fortare vid brist på bostäder och går ner när situationen på bostadsmarknaden är den motsatta. Andra skäl till varför hyresmarknaden inte fungerar, enligt honom, är att det är mer fördelaktigt att investera i till exempel i bostadsrätter och att privatpersoners möjlighet att äga och hyra ut lägenheter är begränsade. I Tyskland, som Per Anders Bergendahl ser som en förebild för en fungerande hyresmarknad, svarar hyresrätten för 60 procent och privatpersoner står där för 60 procent av uthyrningen.

Enligt utredningen ska läget spela en större roll i hyressättningen och toleransen för hyresskillnaderna ska öka. Men utredaren vill också att hyressättningen på kort sikt ska bli helt fri och utan Hyresgästföreningens inblandning. Hyrorna kan indexregleras. Vid eftersatt underhåll ska hyrorna kunna sänkas mer än vad som sker idag.

Hyresgästföreningen är emot att dagens förhandlade bruksvärdeshyror ska bort. Det innebär att hyresgästernas inflytande över hyressättningen försvinner. Hyresgästförningen befarar en omfattande folkomflyttning som baseras på människors inkomster när bland annat läget ska styra hyrorna. Enligt en Sifo-undersökning som Hyresgästföreningen låtit göra är bara en av tio tillfrågade positiva till marknadshyror.

Fastighetsägarna ser utredningens förslag som ett viktigt steg mot en bättre bostadsmarknad. De bidrar till att fler hyresrätter kommer att byggas där behoven är störst. De bidrar också till en utveckling av hyresrätten och får hyresmarknaden att fungera bättre. Fastighetsägarna välkomnar en ökad tolerans för hyresskillnader när hyresnämnden prövar hyrorna. Idag gäller kommungränserna när hyrorna jämförs. Utredaren förslår att det slopas och ersätts med begreppet ”sammanhängande bostadsmarknad”.