Att städa entréer och trappor är tungt och slitsamt. Vid dåligt väder är det mycket smuts och grus som dras in. Men det skulle inte behöva vara så svårstädat, tycker Pernilla Rydén, som städar trappor i Mjölby. Rymliga entréer med genomtänkta material och bra belysning, och som är fria från barnvagnar och cyklar, skulle underlätta jobbet

Pernilla Rydén ser till att hyresgästerna hos Bostadsbolaget i Mjölby kommer till en välstädad entré.
Vid varje entré finns en gummimatta som Pernilla Rydén måsta lyfta bort för att kunna göra rent under. Den här mattan väger cirka fem kilo. För att hissdörren inte ska fastna i grus och annat skräp rengör Pernilla med skruvmejsel och dammduk.
Cyklar, barnvagnar, bilbarnstolar och leksaker är ofta i vägen för trappstädarna. Bostadsbolaget har tagit fram klisterlappar för att få hyresgästerna att förstå att utrymningsvägarna av säkerhetsskäl inte får belamras. Golvlisterna av gummi moppar Pernilla Rydén enkelt av.

Solen skiner från en klarblå himmel. Ute är det några plusgrader, trots att det är en av de sista dag­arna i november. Pernilla Rydén drar sin städvagn mellan de trapphus som hon städar i stadsdelen Östra Lundby, som ligger alldeles intill Svartån. Sedan 14 år tillbaka arbetar hon åt Bostadsbolaget i Mjölby. Hon har ett heltidsjobb, som fem timmar om dagen består av trappstädning på Skattegårdsgatan, ett område som byggdes kring 1970. Resten av arbetsdagen ägnar hon åt uteskötsel och olika fastighetssysslor. Hon trivs med sitt jobb.
Pernilla visar oss runt, så att vi får se hur entréerna ser ut och hur städningen går till.
– När vi börjat sanda eller salta ute ser det inte lika bra ut i trapphusen. Men det är sådant som jag får leva med, säger Pernilla.
Salt förstör ytan på golvet och i trapporna.
– Som tur är saltar vi sällan. Vi ”grusar” mest. Det grova gruset följer dock in med skorna och ligger kvar, säger hon.

Entrégolven och trapporna är av teraz­zo, ett material som Pernilla gillar. Med stentvål, en form av en såpa, får man fram en hållbar yta. Då och då måste dock stentvålen bytas ut mot ett grov­rengöringsmedel för att motverka att ytan blir ”fet och ful”, berättar Pernilla.
Klinker är ett annat golvmaterial som används i entréerna, bland annat finns klinker i företagets senast byggda fastigheter.
Pernilla har ingen erfarenhet av att städa klinkergolv men hon tror att det är svårt att få bort skräp och fläckar i skarvarna mellan plattorna.
– Jag har sett på andra håll att sand fastnar i skarvarna, vilket inte är snyggt, säger hon.

Att torka av golvlister är i allmänhet en tidskrävande och tung arbetsuppgift. Det slipper Pernilla eftersom en­tréerna och trapphusen i hennes område har en gummilist mot golvet med en minimal kant.
– Tack vare gummilisterna finns inga kantiga hörn där grus och annan smuts kan samlas, säger hon. Jag moppar snabbt och enkelt längst listen.
Rengöringen av entrémattorna är där­emot en tung arbetsuppgift, tycker Per­nilla. Flertalet gummimattor i hennes område är av typen gummi på metallram. För att komma åt smutsen under måste Pernilla lyfta upp den cirka fem kilo tunga mattan.
Det finns också gummimattor av äldre modell som består av ett helt stycke svart gummi. Pernilla måste skaka de mattorna varje gång som hon städar.
– Att lyfta dem är extra tungt. Dess­utom måste jag spola av dem ibland, säger hon.
– Fördelen med mattorna är att de minskar mängden skräp i fastigheten, men det borde finnas mattor som är lättare att hantera, säger hon.
Alternativen till gummimattorna är en dörrmatta av syntetmaterial med gummibaksida och en gummikant runt om. Pernilla tycker att de också är svåra att rengöra.
– De måste skakas av utomhus, så jobbet blir inte enklare. Allt lossar inte heller, så man måste ha med sig en dammsugare, där det finns eluttag, eller plocka för hand för att få bort hund­­hår och annat som fastnat.

Ett hinder i städningen är cyklar, barnvagnar och leksaker som står i entréerna och trapphusen trots att Bostadsbolaget informerat om att det inte är tillåtet. Städarna får påminna om att cyklarnas plats är ute i de låsbara bodarna eller i cykelställen intill ingången, att barnvagnarna ska till barnvagnsrummen, där sådana finns, eller annars förvaras i lägenheten.
– Ibland har det hjälpt, ibland inte. Vi har även skrivit lappar för hand och satt fast dem på det som står i vägen. Före­taget har nyligen tagit fram egna klisterlappar, som vi kan fästa på vagnar och annat. De har bättre effekt, eftersom det så tydligt framgår av dem att de kommer från Bostadsbolaget, säger Pernilla.
De barnvagnar som ändå står i trapphusen låter Pernilla vara kvar, men cyklarna lyfter hon ut och förser med en lapp.
– Jag har tröttnat på att se samma vagnar och cyklar stå i trapphuset vecka efter vecka, säger hon.
– Jag trycker mycket på brandsäkerheten när jag pratar med hyresgästerna. Utrymningsvägarna måste vara fria, så att räddningstjänsten kan komma fram. Dessutom nämner jag att deras saker står i vägen för mitt jobb, men det tycks inte vara skäl nog för att ändra deras beteende.
En bostadsfastighet i Mjölby totalförstördes i en brand i början av året så Pernilla tycker att hyresgästerna borde vara mer medvetna om att det faktiskt kan börja brinna.

Pernilla tycker att entréerna helst ska vara ljusa. Entrédörrar med glaspartier släpper in mer ljus, vilket ger ett trevligt intryck. För städaren blir det dock mer att torka av, eftersom glaset ofta har gott om fingeravtryck.
Belysningen är tillräcklig, tycker Per­nilla.
– Men det vore ännu bättre om den var kopp­lad till en rörelsevakt. Jag tror faktiskt att det är på gång i det här bo­stads­området. Nu släcks ljuset efter ett tag och jag måste ofta trycka på strömbrytaren. Värst är det på morgnarna. Jag börjar klockan sju, då det fortfarande är mörkt ute, säger hon.
Ljusa väggar bidrar också till en ljusare miljö. Pernilla vill dock inte att väggarna ska målas helt vita eftersom smuts och slitage syns tydligt då.
– Ljust grått är bättre, eller att man målar den nedre halvan av väggen med en färg som döljer bra och den övre med vitt, säger Pernilla.
Hon påpekar att det också är viktigt att färgen tål städning och har en slät, lättorkad yta.

Inte i något av de trapphus som Pernilla städar finns konst på väggarna.
– Men det skulle vara trevligt att ha konstverk i entréerna här. Jag tror att det skulle ha en positiv effekt. När det ser trevligt och snyggt ut, så låter folk bli att smutsa ner. Jag skulle personligen ock­så uppskatta att ha lite konst att titta på istället för de tråkiga väggarna, säger Pernilla.

 

Pernillas tips för entréer och trapphus

  • En bra entré ska vara ljus, stor och öppen.
  • Måla gärna väggarna ljusa, men undvik helt vita väggar. Smuts och slitage syns mer då.
  • Svarta räcken är stiligt men damm och annan smuts syns tydligt på dem. Räcken i till exempel en grå nyans är bättre
  • Bygg barnvagnsrum och cykelrum i anslutning till entréer och trapphus.

 

”Smutsen ska motas utanför dörren”

– Ju mer av smutsen som kan stoppas innan de boende tar sig in i fastigheten desto bättre, säger Magnus Rönnmark, golvexpert hos Svenska Golvrådet och ledamot i branschorganisationens styrelse.

Det viktigaste är att skrapa av så mycket som möjligt av smutsen utanför entrén. Här fungerar en borst- eller skrapmatta bra, enligt Magnus Rönnmark.
– Innanför entrédörren ska man placera en matta som fortsätter att borsta av och som suger upp vatten och salt. Det finns slitstarka mattor med ett djup­pressat mönster som effektivt skrapar av grov smuts. Fibrerna i mattan suger upp vätska och eventuell salt. Har man vatten på fötterna får man nog också salt med sig in i fastigheten och salt förstör tyvärr golvytorna.

Entrémattorna ska rengöras med dammsugare, om möjligt med en dammsugare som också suger upp vatten, säger Magnus Rönnmark.
– Men om det inte finns vägg­uttag i entréerna kan städaren få problem, säger han och framhåller att det inte är meningen att städaren ska lyfta mattorna för att få bort sand, grus och annan smuts som fastat i dem. Det borde inte vara svårt att installera eluttag i alla entréer eftersom det redan finns elledningar där.
Det gäller också att välja rätt sorts golv. Plast- och stengolv är golvbeläggningar som tål vatten och som passar bra i entréer.
Linoleum- och trägolv klarar däremot inte vatten eller att vatten ligger kvar länge på ytan.
Magnus Rönnmark berättar att de kommersiella fastigheter som inte vill ha blöta ytor alldeles utanför dörren installerar värmeslingor under marken för att hålla marken torr. Karuselldörrar med avtorkningszoner är också mycket effektiva. Att bara ha lösa mattor innanför dörren när det är mycket snö och slask ute är ingen bra lösning. De kan komma att ”simma” i vatten efter ett tag.
En fastighetsägare kan också abonnera på torkmattor som hämtas för tvätt. Mellan hämtningarna ska mattorna dammsugas på plats. Det förutsätter förstås att det finns eluttag.
Allt fler planerare, arkitekter och fastighetsägare har förstått hur viktig planering av en entré är, säger Magnus Rönnmark.
– Fastighetsägarna ser hur mycket man kan spara på genomtänkta entréer. Ju bättre kontakt med driftpersonalen desto bättre fungerar entréerna för då har de som ska städa fått komma till tals.
– Om städpersonalen inte får rätt redskap kan de inte heller göra ett bra jobb.

 

Hur städa tunga mattor?

Har du en lösning på problemet med städning av entrémattor, där det inte är möjligt att dammsuga? Webb­sidan Allt om städ (www.alltomstad.­se) har ställt frågan men ännu inte fått några svar på hur detta tunga och obekväma arbetsmoment kan undvikas.
Om du har idéer, hör av dig till Fastighetsfolket (08-696 11 90)  eller till IVL Svenska Miljöinstitutet (08-598 563 00).

 

Konst lyfter entrén

”En känsla av vatten” är namnet på en glasmosaikvägg vid entrén till en nybyggd hyresfastighet i Råcksta i västra Stockholm. Heba Fastighets AB, som äger fastigheten, har inlett ett samarbete med Konst­närscentrum Öst. Katarina Muhrbeck heter konstnären som skapat mosaikväggen.
– Det är ett mervärde för hyresgästerna  att mötas av något positivt när de kommer in fastigheten. Dessutom tror vi att de boende värnar sin miljö mer när de ser att fastighetsägaren satsar på den. För oss innebär det minskade underhållskostnader, säger Lennart Karlsson, vd för Heba Fastighets AB.
– Vi kommer även i fortsättningen att utsmycka våra nybyggda bostadsfastigheter med konst. För närvarande har vi sex projekt på gång, berättar Lennart Karlsson.

 

Brandrisken ökar i belamrade trapphus

Ett trapphus är en utrymningsväg. Om det börjar brinna i en lägenhet eller en allvarligt sjuk person ska hämtas med ambulans får det inte stå saker i vägen för räddningspersonalen. I trapphuset får inte heller förvaras saker som kan börja brinna.
– Det är dock svårt att få gemene man att förstå det här. Vi får samtal om att man vill inreda gemensamma utrymmen för att det ska se trevligt ut. Men hemtrevligt har man hemma och inte i trapphusen, säger Anders Apell från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.

Fastighetsägaren är enligt lagen om skydd mot olyckor ytterst ansvarig och ska se till att entréer och trapphus är fria från brännbara saker. Fastighetsägaren kan göra en annan riskbedömning vad gäller rullatorer och vanliga rullstolar och låta dem stå kvar i trapphuset om de inte står i vägen. Ur brandsäkerhetsskäl är även barnvagnschassier och postboxar godkända i trapphus om det inte utgör ett hinder för att ta sig in i och ut ur fastigheten. Men en fastighets­ägare kan ha egna regler för vad som får förvaras i trapphus för att till exempel underlätta städningen.

Enligt statistik hos MSB är många bränder i trapphus anlagda. Under förra året startade 1 200 bränder i trapphus i flerbostadsfastigheter dit räddningstjänsten larmades för att släcka branden. Av dem var drygt 800 anlagda. Att hålla trapphusen och entréerna fria från brännbart material minskar risken.

 

Klartecken för julpynt på dörren

Är det tillåtet ur brandsäkerhetssynpunkt att ha julpynt på dörren? Den frågan aktualiserades när Östersundshem i sitt arbete med att få bort brandfarliga saker i sina trapphus även utryckte missnöje med julkransar på lägenhetsdörrarna.
I Sveriges Radio Jämtland kritiserade en av hyresgästerna Östersundshem för att hänga upp sig på fel saker. Bostadsbolaget fick gå ut med ett pressmeddelande om att det aldrig varit tal om att förbjuda julpyntet.

 

”Belysningen eftersatt”

Bra belysning i entréer och trapphus är viktigt, både för dem som bor i fastigheterna och för dem som städar där. Belysningsbransch­en, branschförening för tillverkare och importör av ljuskällor och armaturer, rekommenderar en belysning på 200–300 lux och jämnfördelat ljus.
Entréerna i kommersiella fastigheter har oftast bra belysning, tycker Magnus Frantzell, vd för Belysningsbranschen, men det ser sämre ut i entréerna till flerfamiljshusen.
– Många fastighetsägare satsar dock på bättre belysning i samband med upprustningen av miljonprogramsområdena. Vi vet att ju bättre belysning är, desto mindre blir skadegörelsen, säger han.