Förbundsstyrelsen antog 18/12 avtalen om städning i egen regi med arbetsgivarorganisationerna Idea, Vårdföretagarna,Almega Tjänsteföretagen och Svensk Handel. Avtalen gäller 1/9 2012 – 31/8 2013.

Avtalen innebär löneökningar från och med 1/10 2012 med 3,83 kr/tim vilket motsvarar 640 kronor i månaden för en heltidsanställd. Lönegrupperna ökar med 3,83 kr/tim.

Anställningstidstillägget ökar från och med 1/10 2012 med 2,6 procent, vilket innebär att ersättningen för 18 månader blir 2,76 kr/tim, för 36 månader blir 4,91 kr/tim och för 72 månader blir 6,76 kr/tim.

OB-ersättning, övertid, mertid ökar med 2,6 procent från 1/1 2013.

Källa: fastighets.se