Ett nytt år närmar sig och då förändras några regler som påverkar socialförsäkringarna. Från och med den första januari 2013 tas det så kallade vab-intyget bort, grundnivån i föräldrapenningen höjs och egna företagare kan välja en dags karenstid i sjukförsäkringen.

Nedan följer en sammanfattning av regeländringarna som träder i kraft den 1 januari 2013:

  • Vab-intyget tas bort.
  • Grundnivån i föräldrapenningen höjs från 180 till 225 kronor/dag.
  • De som betalar underhållsstöd via en avbetalningsplan kan få längre tid på sig att betala. Från dagens två månader till fem månader.
  • Kunder med aktivitetsersättning kan ha sin ersättning vilande i upp till 24 månader oavsett längden på det tidigare beslutet. Om vilandeperioden upphör tidigare kan man återfå sin ersättning i upp till tre månader.
  • Sjukpenning i särskilda fall och boendetillägg införs för de som lämnat aktivitetsersättning vid 30 års ålder, saknar eller har låg SGI.
  • Egna företagarna kan välja en karenstid på en dag i sjukförsäkringen.
  • Egna företagare som har fyllt 55 år kan välja en karenstid på en dag, senast den 30 april 2013.
  • Alla arbetslösa egna företagare får en karenstid på en dag.
  • Ett särskilt tandvårdsbidrag införs för personer med en sjukdom eller funktionsnedsättning som medför risk för försämrad tandhälsa.

Under 2013 fortsätter Försäkringskassan antikrångelarbetet. Bland annat ska webbtjänsten Kassakollen utvecklas ytterligare och fler självbetjäningstjänster lanseras.