På många håll i landet finns ett missnöje med beredskapsersättningen. Frågan var uppe på avtalskonferensen i höstas. Fastighetsskötarna på HSB Göta Service i Borås hör till dem som är kritiska.
– Hos oss heter det varken snöjour eller snöberedskap, för då skulle det bli dyrare för företaget, säger klubbordförande Conny Gustafsson.

Helg efter helg förväntas fastighetsskötarna på HSB i Borås vara beredda att rycka ut om det snöar eller är halt. Så vill de inte ha det. De vill hellre turas om eller få betalt för att de är disponib­la under sin fritid.
De fastighetsskötare som Fastighets­folket träffar på HSB Göta Service är långt ifrån nöjda med det sätt som företaget vill att snöröjningen under helgerna ska gå till på. De tycker att det sker under ”frivillig press”.
I fem månader – från november till mars – ska de vara redo att snabbt rycka in för att röja undan snö och bekämpa halka. Förra vintern var de mest ”redo”, det var bara under en handfull helger som de behövde rycka ut. En av de gångerna var under ny­årshelgen.
– Men, vi kände oss uppbokade nästan varje helg utan att få ett öre för det. Det är det värsta med det här systemet, säger Håkan Svensson.
– Eftersom vi är lojala med varandra väljer vi väldigt sällan att säga ifrån jobb på helgerna. Och då får vi svårt att planera någonting med familjen och vännerna, säger Loulou Adolfsson.

Fastighetsskötarna på HSB i Borås jobbar i två grupper och turas om att vara huvudansvariga, så kallade utkallare, för snöröjning­en. I den grupp som Conny Gustafsson tillhör faller uppdraget på var och en var femte helg.
Utkallarens uppgift är att följa väderleksrapporterna och senast vid sextiden på lördags- och söndagsmorgonen titta ut för att se om det snöat. Om det ligger fyra – fem centimeter nysnö på marken är det dags att gå ut. Utkallaren ska också hålla koll på halkan. Om det är blixthalka gäller det att snabbt vara ute för att sanda i bostadsområdena.
Oavsett om det snöar eller inte får man som utkallare lön för fyra timmar per dag.
– Vi klagar inte på utkallarens villkor. Det ger en rätt bra eftersättning, som kan tas ut i ledighet om man vill, säger Kenth Jansson.
De andra fastighetsskötarna i gruppen förväntas också jobba vid snöväder. De får betalt om de jobbar, men det utgår ingen ersättning för att man väntar på att bli upp­ringd veckoslut efter veckoslut.

Innan fredagen är slut ska de som inte kan rycka ut under helgen meddela detta till utkallaren.
– Det känns som att vi ligger i någon form av jour hela helgerna utan ersättning, säger Conny.
– Förut arbetade min fru varannan helg. Om också jag tvingades jobba fick vi ibland svårt att hitta barnvakt, berättar Kenth Jansson.
HSB betalar utryckningsersättning och dubbel timpenning för de timmar fastighetsskötarna röjer snö på lördagar eller söndagar (se ruta).
– Vi blir inte rika på det här, men det märks på lönen om vi jobbat mycket med snöröjning eller halkbekämpning. Vi kan dock inte göra oss beroende av de där pengarna, eftersom vädret är så varierande, säger Håkan Svensson.
– Visst lindrar pengarna men de löser inte problemet, lägger Conny Gustafsson till.
– Det hade inte gjort mig någonting om vi inte haft sköskottning på helgerna. De extra pengarna man får kan jag vara utan. Förra året blev det bara cirka 2 500 kronor, säger Loulou Adolfsson.
De andra fastighetsskötarna kan dock
tän­ka sig att fortsätta ha någon form av beredskap om de får rimligare villkor. Deras förslag är att man schemalägger halk­be­kämp­ningen och snö­röjningen på helgerna.
– Det är lättare och enklare för mig om jag i förväg vet att den här vintern kommer jag att vid behov jobba med snöröjning till exempel var fjärde helg. Då kan jag planera min tid efter det och känna mig ledig under de ”fria” helgerna.

De kommande jul- och nyårshelgerna infaller på vardagar och ger många lediga dagar utan att man behöver ta ut semester. Men fastighetsskötarna har ändå svårt att känna sig lediga.
– Vi vet inte ens om vi kan sitta med familjen på julaftons eftermiddag för att titta Kalle Anka och äta julmat, säger Håkan Svensson.
– Jag känner redan nu ångest inför jul- och nyårshelgerna och undrar hur vädret kommer att bli, säger Gert-Åke Franzén.
– Jag skulle inte förvåna mig om vi får bo i traktorn i år, bara för att det är så många röda dagar efter varandra, säger Conny Gustafsson.
När fastighetsskötarna arbetar en lördag eller söndag, jobbar de intensivt för att bli färdiga så fort som möjligt. Ofta tar det ändå sex till sju timmar innan de är klara.
– Man tar ingen rast och äter på stående fot för att bli klar så fort som möjligt. När man kommer hem känner man sig stendöd, säger Håkan Svensson.
Om det är klart väder och minus 10 grader vet fastighetsskötarna att risken för att det ska snöa är mycket liten och då kan man också känna sig ledig, säger de. Om det är flera helger med så fint väder känns inte beredskapen så betungande.

Fastighetsklubben på HSB Göta Service har förhandlat fram villkoren tillsammans med arbetsgivaren. Den senaste uppgörelsen är från 2011. På frågan om klubbens förhandlare gjort ett bra jobb svarar Loulou Adolfs­son:
– Nej, klubben kan inte ha skött sig så bra, eftersom vi är så kritiska till våra villkor.
Conny Gustafsson medger att uppgörelsen kunde vara bättre, men tycker att den ändå inte är den sämsta om man jämför med andra företag i och runt Borås. Till exempel är utryckningsersättningen högre än i kollektivavtalet.
– Företagsledningen är villig att diskutera villkoren, men det har ännu inte blivit tid till det, säger han.
– Det vore heller inte fel att förbättra villkoren i kollektivavtalet nu när det åter är dags för riksavtalsförhandlingar mellan Fastig­hets och Fastigo, säger han.
Conny Gustafsson berättar också att företaget får få klagomål på snöröjningen. Om HSB skulle lägga ut jobbet på andra företag på helgerna tror Conny inte att det skulle ge ett lika bra resultat eller att det skulle bli billigare. Det håller de övriga fastighetsskötarna med om.

Förvaltningschef Jan-Erik Andersson säger att han inte känner igen kritiken. Han har nyligen träffat fastighetsskötarna i Borås för att diskutera upplägget för snöröjningen och då framförde ingen av dem några klagomål.
– Den senaste överenskommelsen är bara drygt ett år gammal, men visst går det att ändra den om det är så att det inte fungerar bra.
– Vi tvingar ingen att jobba på helgerna. Det är tråkigt att höra att de anställda är missnöjda, säger han.
– Vi får pejla läget och kan kanske genomföra en enkätundersökning för att ta reda vad som är bra och vad som är dåligt med det nuvarande systemet. Sedan får vi och de fackliga representanterna sätta oss ner för att diskutera lösningar som är bättre för båda parter. Om vi ska schemalägga jobbet på helgerna kan bli en av de frågor som tas upp.

 

Ersättningen på HSB Göta Service

Utkallaren får en ersättning som motsvarar fyra timmars arbete per dag. Ersättningen kan tas ut i pengar eller ledighet.
Utryckningsersättning på 631 kronor betalas ut till alla som jobbar med snöröjning och halkbekämpning under en lördag eller en söndag. Under jul- och nyårshelgen ligger ersättningen på 854 kronor.
Om man jobbat minst fyra timmar och kallas till arbete minst fyra timmar senare under samma dygn utgår ytterligare en utryckningsersättning.
Eftersom övertidsarbetet sker under veckoslutet får de anställda dubbel timersättning för de timmar som de arbetar.
Extraanställda har andra villkor.

 

Ersättningen i kollektivavtalet

Enligt kollektivavtalet om fastighetsarbete mellan Fastighets och Fastigo är utryckningsersättningen minst 1 procent av avtalets lägsta lön (minst 193,90 kronor). Utryckningsersättning kan betalas ut flera gånger om man måste rycka ut mer än under lördagar och söndagar.
Ersättning vid beredskap är lägst 22,60 kronor per timme på lördag, söndag eller helgdag.
Ersättning för kvalificerad övertid utgår.