Nära vart femte börsbolag anser att korruption är ett hot mot den egna verksamheten och de flesta anser att det är ett växande samhällsproblem. Jämfört med övriga nordiska länder anser betydligt fler svenska företag att korruption är ett hot. Det visar en undersökning från försäkringsbolaget If.

Traditionellt har svenska företag betraktats som relativt fria från korruption och ekonomiska oegentligheter. Men efter ett stort antal avslöjanden på senare tid – såsom affärerna i Uzbekistan – framstår det tydligt att även svenska företag påverkas.

If genomför årligen en undersökning bland nordiska börsbolag om vilka hot de upplever i sin verksamhet. Ett av resultaten i den senaste undersökningen är att de svenska bolagen uppfattar korruption som ett mycket större problem jämfört med bolagen i övriga nordiska länder. 18 procent av de svenska börsbolagen ser korruption som ett hot idag. Siffrorna i de andra nordiska länderna: Norge 13 procent, Danmark 0 procent och Finland 6 procent.  Bland de svenska börsbolagen uppger två av tre, 65 procent, att korruption är ett växande problem.

– De svenska siffrorna sticker verkligen ut. Antingen är problemen större i svenska företag eller så är de mer utsatta genom sina affärskontakter. En viktig slutsats är att företagen måste inse riskerna med korruption och se till att ha kontrollfunktioner som verkligen fungerar, säger Morten Thorsrud, chef för affärsområde Industri på If.

Undersökningen gjordes av Wecall på uppdrag av If genom telefonintervjuer med säkerhetschef eller motsvarande hos totalt 400 börsbolag i Sverige, Norge, Danmark och Finland i april/maj 2012.