Igår beslutades att den arbetsplatsförlagda delen av gymnasial lärlingsutbildning, gymnasiala yrkesutbildning samt gymnasiesärskolan ska utredas.

Lärlingskapet är en bro mellan skola och arbetsliv. För Lärarnas Riksförbund är det viktigt att förutsättningarna för all form av utbildning i skolväsendet är tydligt klargjorda. Så har inte varit fallet med den arbetsplatsförlagda lärlingsutbildningen. Trots att många lärare lägger ner mycket tid, har det varit svårt att hitta APL-platser som tillfullo uppfyller syftet. 

– Det är bra att regeringen vill utveckla det arbetsplatsförlagda lärandet, och vi förväntar oss mer ordning och reda här inte mist när det gäller kvaliteten på utbildningen och hur samarbetet mellan skolor och arbetsplatser kan bli tydligare och bättre, säger Lärarnas Riksförbunds förste vice ordförande Bo Jansson.

– Lärarnas Riksförbund anser att man bör ta tillfället i akt att också se över möjligheten till hanledarutbildning för de som tar emot eleverna. Det skulle hjälpa i kvalitetssyfte och öka rättssäkerheten för eleverna, menar Bo Jansson.

Utredaren ska bland annat analysera tillgång på platser och kvalitet för arbetsplatsförlagt lärande (APL) och vid behov föreslå åtgärder för att höja kvaliteten på lärandet och säkra tillgången på APL-platser.

Utredare blir Amelie von Zweigbergk, tidigare statssekreterare på Utbildningsdepartementet. Hon ska redovisa uppdraget senast den 1 juli 2013.